- Udowodniliśmy, że w okresie od września 2011 roku do marca 2012 roku wysłał do tej dziewczynki co najmniej pięć takich ememesów - mówi  Anna Gałkowska, prokurator rejonowy w Kłodzku.
Śledczy przypuszczali, że 37-latek próbował uwieść dziewczynkę, ale nie udało się tego udowodnić. Wiadomo jedynie, że między nim a dzieckiem nie doszło do kontaktów seksualnych.
 Sąd Rejonowy w Kłodzku skazał go na dziesięć miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz 3-letni zakaz wykonywania zawodu. Wyrok jest nieprawomocny, a obrońca skazanego wniósł już do sądu o jego pisemne uzasadnienie. Więcej>>