– Burmistrz musi teraz przywrócić stan poprzedni, czyli sprzed przejęcia zadań przez powołany w tym celu podmiot – wskazuje Andrzej Antolak z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Stanowisko NIK jest zbieżne z tym, które już wcześniej przedstawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). Zdaniem resortu zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gmin.

Polecamy:
Oddawaniem szkół w prywatne ręce zajmie się Trybunał