Gimnazjaliści i licealiści angażują się w organizację Marszu Niepodległości, który ONR i Młodzież...
08.11.2012
Państwo traci miliony na wypłacanie dotacji na uczniów szkół niepublicznych, którzy nie chodzą na...
Monika Sewastianowicz
07.11.2012
Z końcem października rozpoczął się program zbiórki makulatury EkoKlasa, skierowany do szkół...
07.11.2012
Decyzję o przyznaniu nauczycielowi najwyższego stopnia awansu powinnny podejmować organy...
Monika Sewastianowicz
07.11.2012
Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej...
Monika Sewastianowicz
07.11.2012
Siedemnastolatek wkleił swoje zdjęcie do legitymacji starszego o rok kolegi, aby móc wchodzić na...
Monika Sewastianowicz
07.11.2012
Kontrola kuratoriów nie wykazała żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu lekcji religii- ogłosił MEN...
Monika Sewastianowicz
07.11.2012
Do naruszenia zasady przejrzystości i równego traktowania doszło w pierwszym naborze instytucji...
PAP
07.11.2012
Rzecznik praw obywatelskich zwróciła się do minister edukacji o określenie zajęcie stanowiska w...
Monika Sewastianowicz
07.11.2012
Do końca tego roku nie zostaną przez stronę rządową przedstawione żadne propozycje dotyczące zmian...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
07.11.2012
Collegium Civitas zaprasza wszystkich licealistów na bezpłatne warsztaty z planowania kariery w...
07.11.2012
W pojęciu nauczyciela tej szkoły mieszczą się wszyscy nauczyciele uczący w szkole bez względu na...
Anna Dudrewicz
07.11.2012
Na czwartego merytorycznego partnera projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego została wybrana...
PAP
06.11.2012
System awansu zawodowego nauczycieli jest tematem wtorkowego spotkania w MEN w sprawie zmian w...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
06.11.2012
Działająca przy episkopacie Komisja Wychowania Katolickie postuluje wprowadzenie religii na listę...
Monika Sewastianowicz
06.11.2012
Gmina nie może w uchwale określić, że przesłanką skreślenia przedszkolaka z listy wychowanków...
Monika Sewastianowicz
06.11.2012
Samorządy, które mają problemy finansowe, obniżają dodatki motywacyjne dla nauczycieli - informuje...
Monika Sewastianowicz
06.11.2012
Placówki, które chcą w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 uczestniczyć w unijnym programie Owoce...
PAP
06.11.2012
Oferty kandydatów na partnerów technologicznych programu e-podręcznik oceniano w sposób...
Monika Sewastianowicz
06.11.2012
Liczba osób wchodząca w skład rady rodziców zależy od wielkości i rodzaju placówki - informuje...
06.11.2012
Ok. 13,4 mln zł ze środków unijnych na drugi etap budowy nowoczesnego obiektu...
Piotrowiak Katarzyna
06.11.2012
264 najlepszych uczniów ze szkół woeówdztwa lubelskiego otrzymało w tym roku stypendia Prezesa Rady...
Kopeć Zbigniew
06.11.2012
Główną przyczyną zatrzymania opolanki, której sprawa wywołała niedawno poruszenie, była jej...
PAP
05.11.2012
Prokuratura zbada, czy dyrektor szkoły podstawowej w Wieliczkach k. Olecka (woj....
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
Po tym, jak na jaw wyszło, że opiekunki w jednym z wrocławskich żłobków znęcały się nad...
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
Nowe rozporządzenie ureguluje wykorzystanie internetu w kształceniu ustawicznym. Szkoła udostępni...
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
Zaproponowane przez MEN zmiany w finansowaniu przedszkoli idą w złym kierunku - uważa Ryszard...
Serwis Samorządowy PAP
05.11.2012
Zmieniła się struktura organizacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mirosław Sielatycki nie jest...
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
Gimnazja miały wyrównywać szanse uczniów, a utrwalają społeczne nierówności informuje Gazeta...
Podsiedzik Tomasz
05.11.2012
Czy efektywność wydatkowania środków publicznych w obszarze edukacji zależy przede wszystkim od...
Monika Sewastianowicz
05.11.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski