Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży opowiedziała się za odrzuceniem projektu PiS...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
13.09.2012
Przedszkola, tak jak inne placówki oświatowe mają obowiązek chronić dane osobowe dzieci i ich...
13.09.2012
Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przyjęcia dziecka, zamieszkałego w miejscowości, w której...
Bożena Barszczewska
13.09.2012
Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny opowiedziały się w...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
13.09.2012
Już ponad 200 szkół w Wielkiej Brytanii umieściło w szkolnych łazienkach i szatniach kamery -...
Karaś Małgorzata
13.09.2012
Sejmowe komisje sprawiedliwości i praw człowieka oraz spraw zagranicznych jednogłośnie poparły w...
PAP
13.09.2012
66 proc. polskich 15-latek chce wykonywać zawody menedżerek, lekarek czy prawniczek. Takie ambicje...
Monika Sewastianowicz
12.09.2012
Resort edukacji chce poszerzyć zakres zadań bibliotek pedagogicznych. Mają one lepiej wspierać...
Monika Sewastianowicz
12.09.2012
Po pierwsze edukacja, czyli czego Jaś się nie nauczy... pod takim hasłem odbyła się wtorkowa debata...
Agnieszka Winiarska
12.09.2012
Tuż przed czwartkową inauguracją roku szkolnego w większości regionów Włoch ożywioną dyskusję...
Wysocka Sylwia
12.09.2012
Najniższa roczna pensja nauczyciela w Luksemburgu wynosi 73 tys. dolarów - informuje Dziennik...
Monika Sewastianowicz
12.09.2012
Samorządy chcą, by to ZUS płacił wynagrodzenie nauczycielom na urlopach dla poratowania zdrowia,...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
12.09.2012
Mimo obietnic rządu budżet na 2013 r. nie przewiduje dodatkowych 500 mln. dotacji na żłobki i...
Monika Sewastianowicz
12.09.2012
Nauczyciel w Polsce pracuje 162 minuty przy tablicy - informuje Rzeczpospolita. To najniższy wymiar...
Monika Sewastianowicz
12.09.2012
Rząd przyjął założenia do nowelizacji kodeksu karnego; zmiany mają lepiej chronić dzieci przed...
PAP
12.09.2012
E-podręczniki, e-dzienniki, laptopy bądź tablety, multimedialne tablice i platformy edukacyjne tak...
12.09.2012
Pod hasłem Autyzm. Stop dyskryminacji w szkole we wtorek grupa około 100 osób -rodziców i opiekunów...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
11.09.2012
Mokotowscy nauczyciele wybierają się na sesję Rady Warszawy, aby zaprotestować przeciwko obniżeniu...
11.09.2012
Urlopy dla poratowania zdrowia i urlopy wypoczynkowe są tematami spotkania w MEN, dotyczącego...
PAP
11.09.2012
Co trzeci uczeń szkoły ponadgimnazjalnej nie ma niezbędnej wiedzy na temat ekonomii - informuje...
11.09.2012
PiS apeluje o merytoryczną pracę nad swym projektem dot. nauczania historii. Propozycją w środę...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
11.09.2012
Tysiące nauczycieli szkoł publicznych przemaszerowało w poniedziałek przez centrum Chicago...
Mianowski Jan
11.09.2012
Aby założyć szkołę, podmiot, który nie jest jednostką samorządu terytorialnego musi uzyskać...
11.09.2012
Dyrektor gimnazjum nie jest organem uprawnionym do rozpoznania odwołania od własnej decyzji wydanej...
Anna Dudrewicz
11.09.2012
Tablice interaktywne, umożliwiające wykorzystywanie na lekcjach techniki komputerowej, otrzymały w...
Kopeć Zbigniew
11.09.2012
We wrześniu rozpoczyna się Festiwal E(x)plory i cykl przygotowań dla młodych polskich naukowców do...
11.09.2012
Konkurs na prezentację multimedialną opowiadającą o przebiegu stanu wojennego w Polsce...
Kyc Alfred
10.09.2012
Już pod koniec września uczestnicy Edu Trendy 2012 będą mogli bezpłatnie skorzystać z porad...
10.09.2012
Minister kultury może występować z inicjatywą dotyczącą prowadzenia eksperymentu przez szkołę...
Monika Sewastianowicz
10.09.2012
Mimo że z przepisów i linii orzeczniczej sądów administracyjnych jednoznacznie wynika, że...
10.09.2012