Samorządy mogą w tym roku liczyć na większe pieniądze na remonty szkół z rezerwy oświatowej. Prawdopodobnie mniej środków trafi do gmin na dofinansowanie z tytułu zdarzeń losowych.
Podczas posiedzenia zespołu edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, resort edukacji przedstawił propozycje zwiększeń subwencji oświatowej dla samorządów z 0,6 proc. rezerwy dotyczące kryteriów remontowych. Do MEN wpłynęło blisko 900 wniosków o dofinansowanie remontów w szkołach na ponad 100 milionów złotych. Ilość wniosków, które mógł złożyć samorząd uzależniona była od liczby uczniów w szkołach.
Rezerwa subwencji oświatowej to dla samorządów możliwość uzyskania dodatkowych środków m.in. na wyposażenie nowo wybudowanych szkół, remonty, przypadki losowe (czyli szkody spowodowane np. przez ogień, grad, huragan, powódź itp.), odprawy dla odchodzących nauczycieli.
Resort edukacji przy ocenie wniosków w większości kryteriów bierze pod uwagę wykorzystanie w całości subwencji oświatowej na zadania subwencjonowane. Okazuje się, że wzrasta liczba samorządów, które nie wykorzystują subwencji na ten cel. Jest ich już ponad 260. I one nie mogą sięgnąć po dodatkowe pieniądze z rezerwy.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 6.06.2009 r.