Uczniowie z Mazowsza będą mogli ubiegać się o stypendia unijne. Wnioski będzie można składać do 22 czerwca. W tym roku stypendia otrzyma około 417 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na pomoc unijną w wysokości 380 zł miesięcznie może liczyć zdolna młodzież, pochodząca z niezamożnych rodzin.
W tym roku na stypendia zarezerwowano ok. 2,1 mln zł. Na realizację projektu stypendialnego w latach 2007 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono 15 mln zł.
O stypendia będą mogli ubiegać się uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza. Pomoc skierowana będzie do młodzieży pochodzącej z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1008 zł lub 1166 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.
Jednorazowe wynagrodzenie otrzyma także opiekun lub nauczyciel stypendysty. Wyniesie ono 700 zł brutto. W trakcie otrzymywania stypendium uczeń będzie bowiem pod dydaktyczną opieką nauczyciela-opiekuna, zatrudnionego w szkole ucznia.
 
Źródło: Serwis Nauka w Polsce, 5.06.2009 r.