1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka zbiera się Sejm Dzieci i Młodzieży. Tego dnia, raz w roku, reprezentanci dzieci i młodzieży z całej Polski mają niepowtarzalną okazję zaprezentować swoje opinie i wnioski dotyczące problemów współczesnego świata, naszego kraju i środowiska. Jest to też unikalna okazja dla młodych ludzi na poznanie tajników działania demokracji i polskiego parlamentu.
Sejm Dzieci i Młodzieży składa się z 460 posłów. Są to autorzy najlepszych pisemnych prac na tematy wynikające z tytułu danej sesji. Są oni wybierani przez specjalnie w tym celu powołane Wojewódzkie Zespoły Organizacyjne Sejmu Dzieci i Młodzieży. Liczba mandatów przypadająca na poszczególne województwa jest proporcjonalna do liczby uczniów z danego regionu.
Organizacja Sejmu Dzieci i Młodzieży wzorowana jest na procedurach obowiązujących w Sejmie RP, co przybliża uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna, oraz poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej Ordynacji Wyborczej oraz Regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Wcześniej, 16 maja, odbyły się  posiedzenia komisji XV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży - 60 posłów z całego kraju obradowało w trzech komisjach.
 
Źródło: Kancelaria Sejmu, 24.05.2009 r.