Po raz trzeci zostanie w tym roku przyznana nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nagroda przyznawana jest nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych - tym, którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej. Nagrodę corocznie otrzymuje jeden nauczyciel z Polski i jeden z USA. Fundatorem Nagrody jest amerykańska Fundacja Rodziny Goldrich z Kalifornii (the Goldrich Family Foundation in California), przy wsparciu Pani Metuki Benjamin, dyrektor ds. edukacji w Stephen S. Wise Temple, Milken Community High School w Los Angeles. Wysokość to 10000 USD dla każdego z laureatów.
Irena Sendlerowa, bohaterska działaczka organizacji „Żegota”, podczas II wojny światowej uratowała życie 2,5 tys. żydowskich dzieci. Ideą nagrody jest uczczenie osoby patronki oraz propagowanie wartości i postaw, którym była wierna
Laureaci I edycji nagrody zostali nominowani osobiście przez Irenę Sendlerową. Są to - Norman Conard z Union Town w stanie Kansas w USA oraz Robert Szuchta, nauczyciel historii w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie. Laureatką II edycji nagrody była Anna Janina Kloza, nauczycielka języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Tegorocznych laureatów wyłonią kapituły powołane w Polsce i w USA.
CODN, 5 maja 2009 r.