Zmiana polecenia do zadań maturalnych z WOS, wprowadzona przez dyrektora CKE, zamiast je uprościć, spowodowała dezorientację maturzystów. Dotąd polecenia do wypracowań z WOS były bardzo precyzyjne. Uczeń musiał np. podać co najmniej trzy argumenty za danym sądem, a do każdego co najmniej po dwa przykłady. I tak najprawdopodobniej było, zanim dyrektor Krzysztof Konarzewski na własną rękę uprościł polecenia.
- Tak nieprecyzyjne polecenie uczniowie mogli różnie interpretować - przyznaje egzaminator z WOS w Warszawie Ireneusz Wywiał.
Egzaminatorzy, w opracowanym właśnie schemacie oceniania przyjęli, że sformułowanie: "rozważ problem", decyduje, że uczeń powinien przedstawić i argumenty, i kontrargumenty. Za to będą punktować. Tak więc uczeń, który napisał rozprawkę i uzasadnił tylko jedną stronę dostanie za to zadanie połowę punktów.
- Nie zgadzam się! To jest polecenie jak do rozprawki: wystarczy przyjąć jednostronną tezę i ją uzasadnić - mówi "Gazecie" polonistka Małgorzata Brodzyńska, członek mazowieckiego komitetu olimpiady z języka polskiego.
- Polecenia w testach muszą być formułowane w sposób najbardziej jednoznaczny. Taka jest podstawowa zasada i CKE nie powinno jej łamać - mówi "Gazecie" prof. Bolesław Niemierko, specjalista od diagnostyki edukacyjnej.
Kłopot z ocenianiem będzie też przy pozostałych tematach z WOS. Na poziomie podstawowym uczniowie mieli napisać artykuł, w którym opiszą idealnego polityka. Polecenie również nie precyzowało, ile cech mają wymieniać. "Gazeta" się dowiedziała: niezależnie od tego, ile cech wypisali, punktowane będą tylko dwie. Za uzasadnienie każdej można zdobyć do trzech punktów.
Minister edukacji powiedziała: „Wierzę, że egzaminatorzy poradzą sobie z mądrą oceną prac, może także lepiej będzie docenione kreatywne myślenie”.   Według niej dyrektor Konarzewski miał prawo uprościć polecenia maturalne.
Dyr. Konarzewski uprościł również polecenia na maturze z polskiego, wykreślił z poleceń: „Zanalizuj tekst”. Teraz egzaminatorzy sprawdzają, jak uczniowie zrozumieli polecenie: „Na podstawie podanego fragmentu » Pana Tadeusza «scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny”.
 
Źródło: Gazeta Wyborcza, 13.05.2009 r.