Do 1 września 2012 r. samorządy będą musiały tak uzupełnić pracownie komputerowe, aby jeden uczeń obowiązkowo pracował przy jednym komputerze.
Wiceminister Krystyna Szumilas podczas czatu internetowego poinformowała, że w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, obowiązek ten został przesunięty na rok szkolny 2012-2013. Dostosowanie może polegać na uzupełnieniu sprzętu lub na innym podziale na grupy. Gminy wiejskie mogą nie znaleźć środków na dostosowanie pracowni.
 Zdaniem Krystyny Szumilas szkoła może np. dzielić klasę na mniejsze grupy na czas lekcji informatyki lub skorzystać z pracowni komputerowej poza szkołą np. w centrach kształcenia.
- Za pomocą środków unijnych do końca 2008 r. utworzyliśmy 1347 centrów kształcenia na obszarze całego kraju, na terenach wiejskich – tłumaczyła ostatnio w Sejmie Szumilas.
Jak dodała, to są pracownie internetowe usytuowane poza szkołą, czasami w szkole, właśnie na terenach wiejskich. - W tym roku powstanie jeszcze 200 takich pracowni. Biorąc pod uwagę statystykę, można stwierdzić, że w przypadku ok. 2 tys. samorządów wiejskich w 1500 gminach utworzono centra kształcenia, które mogą być również wykorzystywane przez szkoły do prowadzenia zajęć informatycznych – zaznaczyła. 
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 13.05.2009 r.