Ministerstwo Edukacji przesłało do uzgodnień międzyresortowych projekt rządowego programu „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia”, który ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół przeznaczone na wyposażenie miejsc aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów.
Od 30 do 60 tys. zł mogą dostać szkołom, które zrobią nowe ogródki zabaw i świetlice dla najmłodszych uczniów. W ogródkach szkolnych ma być sprzęt umożliwiający m.in. pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie i zwisy. Powinny być drabinki, pomosty, drążki i równoważnie oraz boisko i bieżnia. Konieczne jest także zorganizowanie szatni i przebieralni. Ogródki mają być też dostępne rodzicom popołudniami oraz w weekendy.
Na tej samej zasadzie dzielone będą pieniądze na wyposażenie świetlic - od 4 do 12 tys. zł.
Wnioski o przyznanie dofinansowania dyrektorzy mają przygotować do 24 czerwca,  do 8 lipca gminy prześlą wojewodom wszystkie wnioski ze swojego terenu. Pierwszeństwo będą miały szkoły, które przyjęły do sześciolatki do pierwszych klas. Liczy się też wkład własny szkół,  niekoniecznie tylko finansowy, może być także rzeczowy.
W tym roku MEN ma przeznaczyć na to 40 mln zł. Są to pieniądze, które rząd zarezerwował w budżecie w związku z posłaniem sześciolatków do szkół. W sumie rząd chce wyposażyć w ogródki wszystkie szkoły podstawowe (ok. 14 tysięcy), do 2012 r. chce na to wydać 620 mln zł.
Założenia rządowego programu – „Radosna szkoła - kraina sprawności  i zdrowia” oraz zasady wsparcia szkół w ramach programu dostępne są na stronach internetowych MEN.
 
Źródło: MEN, 14.05.2009 r., Gazeta Wyborcza, 15.05.2009 r.