Egzamin maturalny z języka angielskiego zdawało blisko 360 tysięcy maturzystów. Przystąpiło do niego ponad 80 procent zdających maturę. W niektórych szkołach niemal wszyscy zdawali egzamin na poziomie rozszerzonym, bo to daje dodatkowe punkty przy naborze na studia.
Egzamin był dobrze oceniony przez nauczycieli - nie skarżyli się na jakość nagrań, niezbędnych przy rozwiązywaniu testów. „Wszystkie paczki z arkuszami testów dotarły do szkół na czas. Nie zgłaszano też żadnych problemów z odtwarzaniem nagrań, które maturzyści musieli wysłuchać rozwiązując test” - powiedział wicedyrektor CKE Mirosław Sawicki. Dodał, że w latach ubiegłych szkoły lub sami maturzyści takie problemy zgłaszali.
Dużo mniejszym powodzeniem niż angielski, cieszy się niemiecki. Wybrało go tylko 68 tysięcy maturzystów, będą go zdawać 7.05.
Język rosyjski wybrało 27 tysięcy osób. Francuski, hiszpański i włoski zdaje mniej niż jeden procent abiturientów. To odpowiednio: 3,4 tysiąca osób oraz 722 i 699.
Na stronie internetowej CKE opublikowane zostały arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego.
Dziennik, CKE, 5 maja 2009 r.