„Dobra edukacja, czyli jaka?” i „Co jest zadaniem oświaty: zwiększyć czy zmniejszyć różnice między uczniami?” – na takie tematy musieli napisać wypracowania maturzyści zdający egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Autorzy tegorocznej matury z WOS za temat przewodni egzaminu wybrali... funkcjonowanie systemu szkolnictwa. Poświęcona jest temu cała część druga arkusza egzaminacyjnego związana z analizą materiałów źródłowych.
Uczniowie musieli więc m.in. na podstawie odpowiednich fragmentów konstytucji i ustawy oświatowej odpowiedzieć, czym różni się obowiązek szkolny od obowiązku nauki oraz porównać ze sobą teksty z fachowych czasopism na temat kondycji polskiej szkoły. W jednym z nich autor obawia się, że obecny stan szkolnictwa wpłynie na wzrost nierówności społecznych, a w drugim autor wzywa do tolerowania nierówności w dostępie dzieci do edukacji. Uczniowie musieli na maturze wykazać różnice w obu stanowiskach, wyjąć najważniejsze argumenty, jakimi posługują się ich autorzy oraz wytypować, do jakich partii politycznych mogliby oni należeć.
Maturzyści otrzymali też za zadanie przeanalizować artykuł dotyczący brytyjskiego systemu szkolnego opublikowany 6 lat temu w „Tygodniku Powszechnym”. I wreszcie – napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów.

Chęć zdawania egzaminu z wiedzy o społeczeństwie zadeklarowało prawie 130 tys. abiturientów, czyli 28 proc. przystępujących w tym roku do matury. WOS - tuż po geografii - jest od lat najczęściej wybieranym przedmiotem egzaminacyjnym. Egzamin można zdawać na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 67 proc. zdających WOS wybrało poziom podstawowy, 33 proc. - poziom rozszerzony.
6 maja to także dzień zdawania matur z języka włoskiego. Do egzaminu przystąpiło 699 maturzystów, z tego 500 na poziomie podstawowym.

Arkusze egzaminacyjne opublikowane są na stronie internetowej CKE.

źródło: Rzeczpospolita, Głos Nauczycielski, 6 maja 2009 r.