Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Edukacji Narodowej, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy i ósmoklasisty w szkołach podstawowych dla dorosłych zostaną przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem.
Monika Sewastianowicz
22.12.2020
Zarządzanie oświatą
W rozporządzeniu dotyczącym okrojonych wymagań egzaminacyjnych w 2021 r. niespodziewanie znalazła się amnestia maturalna dla osób, które maturę ustną oblały w latach, gdy szkoła nie była sparaliżowana przez pandemię. Wystarczy, że złożą w tej sprawie odpowiedni wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Monika Sewastianowicz
22.12.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Najbardziej prawdopodobny scenariusz to powrót do szkół po 17 stycznia, czyli po feriach zimowych, klas I-III, a być może również ósmych i maturalnych – zapowiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że decyzje zapadną w pierwszym tygodniu stycznia.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2020
Szkoła i uczeń
Nie chodziło o likwidację obowiązku doskonalenia nauczycieli, a jego efektywność i jakość - w ten sposób resort edukacji i nauki tłumaczy wypowiedź ministra Przemysława Czarnka dotyczącą doskonalenia pedagogów. I deklaruje, że zmiany dotyczące statusu zawodowego jednak będą.
Monika Sewastianowicz
21.12.2020
Zarządzanie oświatą
W przyszłym roku ferie zimowe będą mocno odbiegać od tradycyjnych. W całej Polsce odbywają się w tym samym terminie, nie będzie można wyjechać na narty, a dzieci i młodzież wciąż obowiązywały będą ograniczenia w poruszaniu. W zabiciu nudy ma im za to pomóc Telewizja Polska.
Monika Sewastianowicz
18.12.2020
Podczas ferii zimowych organizować można jedynie półkolonie i obozy szkoleniowe. Jak ogłosił w środę minister zdrowia, zamknięte w tym czasie będą hotele i stoki narciarskie, więc ewentualne indywidualne wyjazdy będą mocno ograniczone. Młodzież obowiązywał będzie także częściowy zakaz przemieszczania się.
Monika Sewastianowicz
17.12.2020
Zarządzanie oświatą
Subwencja na uczniów niepełnosprawnych naliczana jest na stan na 30 września w każdym roku szkolnym i nie obejmuje tych, którzy uzyskują orzeczenie później. Ta sama zasada nie obowiązuje dotacji na szkoły niepubliczne i gminy są zmuszone je wypłacać z własnych środków.
Monika Sewastianowicz
17.12.2020
Wójt gminy nie może mianować dyrektora szkoły zanim nie nastąpi uzgodnienie kandydatury z kuratorem oświaty. Późniejsza akceptacja kandydata przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie naprawia braku porozumienia, wobec czego zarządzenie o mianowaniu jest nieważne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.12.2020
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą

Nauczyciele będą szczepieni tuż po medykach

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Nauczyciele będą jedną z pierwszych grup, którym zaproponowane będzie szczepienie - zapowiedział minister Przemysław Czarnek. Uwzględniono to w Narodowym Programie Szczepień, po konsultacjach nauczyciele dołączyli do pierwszej grupy osób w kolejce do zaszczepienia.
Agnieszka Matłacz Monika Sewastianowicz
15.12.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat po przepracowaniu trzech lat. Dodatek przysługuje w wysokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. Do lat stażu nie wlicza się okresów zatrudnienia na umowę cywilnoprawną.
Monika Sewastianowicz
15.12.2020
Dyrektor szkoły może wskazać kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły o odpowiednich kwalifikacjach bez wymogu ukończenia kursu kierownika wycieczki szkolnej. W wyborze tym dyrektor kieruje się kwalifikacjami, jakie osoba ta posiada, a mianowicie czy są one odpowiednie do realizacji danej formy turystyki.
Monika Sewastianowicz
15.12.2020
Kadry w oświacie
Od 1 kwietnia 2020 r. samorządy mogły wnioskować o środki na zakup sprzętu do zdalnej nauki zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli - wyjaśnia MEN. Dodaje, że na zorganizowanie zdalnej nauki rząd przeznaczył już 1 mld zł. Na wsparcie programu „Zdalna szkoła+” przeznaczono 180 mln zł, w ramach których wsparcie uzyskało 2 466 samorządów (z 2475 uprawnionych) na kwotę ok. 179,7 mln zł.
Monika Sewastianowicz
14.12.2020
Domy Wczasów Dziecięcych to relikt z poprzedniej epoki, nie przystaje do dzisiejszych czasów, ale ma się dobrze, a raczej miał do tej pory, dzięki podwójnemu, a czasem nawet potrójnemu finansowaniu. Samorządowcy postanowili urealnić przepisy, zlikwidować podwójne finansowanie. Powstał projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego tych placówek.
Hanna Hendrysiak
14.12.2020
Samorząd terytorialny

Rząd walczy z oddawaniem przez gminy szkół i... premiuje to finansowo

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Poprawmy prawo
Zmiany prawa z ostatnich kilku lat mocno ograniczyły autonomię samorządów w kwestii swobodnego kształtowania sieci szkół. Jednak nadal przepisy, zwłaszcza te dotyczące finansowania, premiują gminy, które omijają Kartę Nauczyciela, wyzbywając się zadań oświatowych na rzecz stowarzyszeń i podmiotów prywatnych. Zdaniem samorządowców i nauczycielskich związków potrzebna jest spójna polityka w tym zakresie.
Monika Sewastianowicz
14.12.2020
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Poprawmy prawo
Do końca grudnia zbieramy zgłoszenia w ramach akcji „Poprawmy prawo”. Chcemy wskazać najważniejsze przepisy, które wymagają zmiany. Zarówno buble prawne punktowane przez dziennikarzy Prawo.pl, jak i przez naszych Czytelników pokazują, że naprawy wymagają w zasadzie regulacje z każdej dziedziny – m.in. te, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, podatki, pracę, działalność gospodarczą.
Krzysztof Koślicki
14.12.2020
Poprawmy prawo
Aby opublikować w internecie zdjęcia z jakiegoś wydarzenia - czy to ze ślubu, czy z organizowanej przez szkołę imprezy - nie zawsze trzeba uzyskiwać zgodę przedstawionych na nich osób. Zależy, co konkretnie przedstawia fotografia - pisze Piotr Druzgała, prawnik w Kancelarii Adwokackiej Wachowski.
Prawo.pl
14.12.2020
Zarządzanie oświatą RODO
Na początku przyszłego roku mają odbyć się egzaminy w szkołach zawodowych. Ich nauczyciele niepokoją się, że nie ma jeszcze potrzebnych do nich materiałów i oprogramowania. I zauważają, że podczas gdy wymagania maturalne zostały na czas pandemii obniżone, to egzaminy zawodowe mają się odbyć według normalnych standardów. A poprzedzająca je nauka, nie jest normalna.
Beata Igielska
11.12.2020
Szkoła i uczeń
Związek Nauczycielstwa Polskiego zachęca nauczycieli do wypełnienia ankiety dotyczącej finansowania zakupu sprzętu do realizacji zdalnego nauczania i programu jednorazowego dofinansowania w kwocie 500 zł. Odpowiedzi można przesyłać do 21 grudnia 2020 r.
Monika Sewastianowicz
10.12.2020
Weszły w życie przepisy umożliwiające studentom kierunków pedagogicznych realizację praktyk zawodowych w czasie epidemii. Tradycyjne nauczanie jest zawieszone, więc nie mogą oni zrealizować tych wymagań w normalny sposób - zamiast tego będą mogli poprowadzić lekcje zdalnie.
Monika Sewastianowicz
10.12.2020
Półkolonie w czasie ferii zimowych mogą zorganizować szkoły i organizacje pozarządowe. Mogą w nich brać udział uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniowie klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.
Monika Sewastianowicz
09.12.2020
Szkoła i uczeń
Przywrócona zostanie możliwość objęcia sprzętu zerową stawką VAT - dotyczy to laptopów i tabletów dla szkół. Preferencją zostały objęte kolejne rodzaje sprzętu, m.in. komputery stacjonarne, drukarki i urządzenia dla osób niewidomych. Zerowa stawka VAT obowiązuje od 1 września do wygaśnięcia pandemii COVID-19.
Monika Sewastianowicz
09.12.2020
Szkoła i uczeń VAT
Polscy uczniowie klas czwartych zajęli 26. miejsce w Międzynarodowym Badaniu Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) 2019. W kwietniu i maju 2019 r. razem ze swoimi rówieśnikami z 57 krajów zostali zbadani pod kątem osiągnięć matematyczno-przyrodniczych.
Monika Sewastianowicz
09.12.2020
Szkoła i uczeń
Aby podtrzymywać proces edukacji, w tym udostępniania uczniom lektur szkolnych i materiałów edukacyjnych, biblioteki szkolne powinny działać na podstawie decyzji dyrektora szkoły. Jest on zobowiązany do wprowadzenia zasad korzystania z biblioteki szkolnej – wyjaśnia resort edukacji.
Monika Sewastianowicz
08.12.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Choć zdalne nauczanie to dla szkół już nie pierwszyzna, jak bumerang wraca problem oceniania uczniów na koniec semestru. Część nauczycieli chce brać po uwagę jedynie noty, które uczniowie zdobyli, gdy szkoły pracowały jeszcze w tradycyjny sposób. Inni wskazują, że lepiej sprawdziłyby się oceny opisowe. Być może pandemia okaże się początkiem systemowych zmian.
Monika Sewastianowicz
08.12.2020
Poprawmy prawo
Prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka Telefon Zaufania (800-12-12-12) i specjalny czat internetowy od poniedziałku czynne są przez całą dobę i siedem dni w tygodniu. - To działanie wspierające dzieci i młodzież w obliczu kryzysu systemu psychologicznej opieki zdrowotnej – podkreśla biuro rzecznika.
Krzysztof Sobczak
07.12.2020
Prawo karne Szkoła i uczeń
Resort edukacji przypomina o terminie składania wniosków o 500 zł dopłaty do sprzętu dla nauczycieli. Można to zrobić do 7 grudnia 2020 r. W zależności od tego, kiedy dokonano zakupu sprzętu, do wniosku dołącza się fakturę lub paragon. Można rozliczyć zakupy zrobione od 1 września 2020.
Monika Sewastianowicz
07.12.2020
Zarządzanie oświatą
Polska szkoła nie zapewnia w pełni prawa do nauki dzieciom cudzoziemców, a także obywateli polskich powracających do kraju - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich. Podobne wnioski wynikają z raportu NIK, dlatego rzecznik pyta o to, jak MEN wdrożył rekomendację izby.
Monika Sewastianowicz
04.12.2020
Konieczna jest zmiana strategii testowania i skupienie się na testowaniu tych, którzy z racji swoich obowiązków zawodowych mają kontakt z wieloma osobami i mogą przyczyniać się do istotnego rozprzestrzeniania się epidemii - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Apeluje też, by nauczyciele w pierwszej kolejności zyskali dostęp do szczepień.
Monika Sewastianowicz
04.12.2020
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i równego traktowania wszystkim uczniom niezbędne jest wprowadzenie prewencyjnej, obowiązkowej edukacji antydyskryminacyjnej – uważa rzecznik praw obywatelskich. Według niego, wprowadzenie powszechnej edukacji antydyskryminacyjnej do podstawy programowej jest konieczne.
Grażyna J. Leśniak
03.12.2020
Szkoła i uczeń
Opublikowano jednolitą listę szkół, w których nie tworzy się nie tworzy się rad rodziców. W opublikowanym jednolitym tekście rozporządzenia wymieniono 11 typów szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
Monika Sewastianowicz
03.12.2020