Rząd zmienia decyzję - dzieci w ferie będą mogły wychodzić na dwór

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Rząd postanowił z dniem 5 stycznia br. znieść zakaz przebywania dzieci na świeżym powietrzu w godz. 8-16 bez opieki ze strony dorosłych. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowane zostało w poniedziałek wieczorem. Apelowały o to organizacje społeczne i rodzice. Zakaz obowiązuje od kilku miesięcy, jego celem było ograniczenie kontaktów.
Monika Sewastianowicz
04.01.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejęło od samorządów pięć kolejnych szkół rolniczych. Przejmowane szkoły uzupełnią istniejącą sieć szkół ministerialnych, która od 1 stycznia 2021 r. liczy już 59 placówek w całym kraju. Ma to umożliwić unowocześnianie procesu dydaktycznego i wprowadzania nowych kierunków kształcenia dostosowanych do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy.
Monika Sewastianowicz
04.01.2021
Samorząd terytorialny
Jak zapowiada resort zdrowia, pracownicy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podobnie jak nauczyciele w przedszkolach, zostaną objęci szczepieniami w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień. Szefowa MRiPS wskazała, że grupy te ze względu na swoje bezpośrednie i ciągłe zaangażowanie w sprawowanie opieki nad dziećmi są narażone na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Monika Sewastianowicz
04.01.2021
Koronawirus a prawo
W związku z pandemią dzieci mają spędzić tegoroczne ferie w domach. Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku: półkolonie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej oraz obozy szkoleniowe, ale tylko dla uczniów ze szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.
Agnieszka Matłacz
04.01.2021
Koronawirus a prawo
W „Planie pracy NIK na 2021 r.” znalazły się 103 kontrole, ale nie zabraknie też kontroli doraźnych, które nie są w nim ujęte. Najwyższa Izba Kontroli w 2021 roku sprawdzi m.in. skuteczność tarczy antykryzysowej oraz zastosowania ulg i zwolnień podatkowych, a także sprawność funkcjonowania systemów i instytucji finansowych w czasie koronawirusa.
Agnieszka Matłacz
04.01.2021
Koronawirus a prawo
Są szkoły, nauczyciele, którzy nie odpuszczają. Teraz jest problem z klasyfikacją, bo nagłe ferie rozłożyły harmonogram pracy szkół. Wiele spraw dzieje się w sposób chaotyczny, nieprzemyślany, nieprzedyskutowany - mówi Ewa Radanowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym.
Beata Igielska
04.01.2021
Zarządzanie oświatą
W niedzielę kończy się w szkołach przerwa świąteczna, a w poniedziałek 4 stycznia rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe, które w tym roku wyjątkowo będą wcześniej niż w latach ubiegłych i w jednym terminie w całym kraju. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w tym roku w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju.
Krzysztof Sobczak
03.01.2021
Kadry w oświacie
Nowy Rok to tradycyjnie początek obowiązywania wielu zmian w przepisach. Tym razem ich znaczna część dotyczy podatków, ale zmiany dotkną również przetargów i zamówień publicznych, handlu e-commerce, gospodarowania odpadami. Do ZUS trzeba będzie zaś zgłaszać wszystkie zawierane umowy o dzieło. Przedstawiamy najważniejsze przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Jacek Górski
02.01.2021
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aktualizacje informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego. Uwzględniają one zmiany w egzaminach w 2021 r. Zakres przedmiotowy i zakres wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu będzie ograniczony o 20-30 proc.
Monika Sewastianowicz
31.12.2020
Zarządzanie oświatą
Warto pracować w oparciu o praktyki bazujące na dowodach. Także rozróżniać takie praktyki, w jaki sposób one są udokumentowane, udowodnione albo czy mają potencjał, żeby zostać udowodnione - mówi dr Andrzej Śliwerski z Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Uniwersytetu Łódzkiego, współautor książki „Psychopedagogiczne mity 2”.
Beata Igielska
31.12.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Będą testy nauczycieli - zgłosiło się 190 tysięcy

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Pomiędzy 11 a 15 stycznia 2021 r. przeprowadzone zostanie testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2 - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Badania będą dobrowolne i bezpłatne, a według danych resortu, chętnych na przeprowadzenie testu będzie około 190 tys.
Krzysztof Sobczak
30.12.2020
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Wyasygnowaliśmy ponad 55 mln zł na wsparcie nauczania zdalnego na uczelniach – poinformował w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przypomniał, że na uczelniach wyższych trwa to już kilka miesięcy. Uczelnie radzą sobie z tym – powiedział minister i podziękował władzom uniwersytetów za zaangażowanie.
Krzysztof Sobczak
30.12.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Szkolna dokumentacja, zawierająca dane osobowe ucznia, powinna zostać udostępniona przez dyrektora placówki rodzicom ucznia będącym przedstawicielami ustawowymi dziecka - wyjaśnia Magdalena Sender, ekspert LEX Prawo Oświatowe.
Magdalena Sender
30.12.2020
Szkoła i uczeń RODO
Ministerstwo edukacji zmienia zasady dotowania niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Aby dostać dotację, szkoła musi przekazać semestralny rozkład zajęć potwierdzający możliwość zdawania przez ucznia egzaminu semestralnego.
Monika Sewastianowicz
29.12.2020
Za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw pobiera się opłatę. Gmina nie zapłaci jednak z tego tytułu podatku od towarów i usług. Realizuje bowiem w ten sposób zadania, które nakłada na nią ustawa – potwierdził w niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że gmina działa w tym przypadku w roli organu władzy publicznej.
Dorian Lesner
29.12.2020
Podatki i opłaty lokalne VAT

Uczniowie "głosu nie mają"? Kuratorzy z wątpliwościami

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do kuratoriów w sprawie uczniów wyrażających poparcie dla trwających protestów, związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wyłączającym jedną z przesłanek przerywania ciąży. I choć w odpowiedziach kuratorzy nie negują istnienia praw i wolności dzieci to przywołują choćby regulaminy szkół, a część z nich pisze wprost, że zgromadzenie były nielegalne.
Patrycja Rojek-Socha
26.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Po okresie pandemii domy wczasów dziecięcych będą bardzo potrzebne - twierdzi Grzegorz Dziadoń, dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej. Dyrektorzy domów przyznają, że przepisy są przestarzałe, jednak nowe rozwiązania mogą doprowadzić do zamknięcia placówek. Proponują więc złagodzenie zapisów. Tymczasem resort edukacji nowelizuje rozporządzenie w tej sprawie.
Hanna Hendrysiak
24.12.2020
Samorząd terytorialny
Nowy wymóg biurokratyczny dla szkół podstawowych. W systemie informacji oświatowej trzeba będzie wyszczególnić książki w bibliotekach szkolnych do 49 stron i powyżej 49 stron. Absurd? Nie dla polskich urzędników. Tłumaczą, że to służy policzeniu wszystkich dostępnych w zbiorach publikacji.
Beata Igielska
24.12.2020
Całkiem niedawno rząd musiał wycofać się z kuriozalnego zakazu konferencji on-line. Teraz, przy okazji ograniczania aktywności sportowej do uprawiania sportu zawodowego - zakazane zostały sportowe aktywności... on-line, np. zajęcia szachowe, joga czy fitness. Prawnicy wskazują też, że po raz kolejny, bezprawnie, zakazy prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzono w drodze rozporządzenia, bez ogłoszenia stanu nadzwyczajnego.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
23.12.2020
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo
Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Edukacji Narodowej, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy i ósmoklasisty w szkołach podstawowych dla dorosłych zostaną przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem.
Monika Sewastianowicz
22.12.2020
Zarządzanie oświatą
W rozporządzeniu dotyczącym okrojonych wymagań egzaminacyjnych w 2021 r. niespodziewanie znalazła się amnestia maturalna dla osób, które maturę ustną oblały w latach, gdy szkoła nie była sparaliżowana przez pandemię. Wystarczy, że złożą w tej sprawie odpowiedni wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Monika Sewastianowicz
22.12.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Najbardziej prawdopodobny scenariusz to powrót do szkół po 17 stycznia, czyli po feriach zimowych, klas I-III, a być może również ósmych i maturalnych – zapowiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że decyzje zapadną w pierwszym tygodniu stycznia.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2020
Szkoła i uczeń
Nie chodziło o likwidację obowiązku doskonalenia nauczycieli, a jego efektywność i jakość - w ten sposób resort edukacji i nauki tłumaczy wypowiedź ministra Przemysława Czarnka dotyczącą doskonalenia pedagogów. I deklaruje, że zmiany dotyczące statusu zawodowego jednak będą.
Monika Sewastianowicz
21.12.2020
Zarządzanie oświatą
W przyszłym roku ferie zimowe będą mocno odbiegać od tradycyjnych. W całej Polsce odbywają się w tym samym terminie, nie będzie można wyjechać na narty, a dzieci i młodzież wciąż obowiązywały będą ograniczenia w poruszaniu. W zabiciu nudy ma im za to pomóc Telewizja Polska.
Monika Sewastianowicz
18.12.2020
Podczas ferii zimowych organizować można jedynie półkolonie i obozy szkoleniowe. Jak ogłosił w środę minister zdrowia, zamknięte w tym czasie będą hotele i stoki narciarskie, więc ewentualne indywidualne wyjazdy będą mocno ograniczone. Młodzież obowiązywał będzie także częściowy zakaz przemieszczania się.
Monika Sewastianowicz
17.12.2020
Zarządzanie oświatą
Subwencja na uczniów niepełnosprawnych naliczana jest na stan na 30 września w każdym roku szkolnym i nie obejmuje tych, którzy uzyskują orzeczenie później. Ta sama zasada nie obowiązuje dotacji na szkoły niepubliczne i gminy są zmuszone je wypłacać z własnych środków.
Monika Sewastianowicz
17.12.2020
Wójt gminy nie może mianować dyrektora szkoły zanim nie nastąpi uzgodnienie kandydatury z kuratorem oświaty. Późniejsza akceptacja kandydata przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie naprawia braku porozumienia, wobec czego zarządzenie o mianowaniu jest nieważne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.12.2020
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą

Nauczyciele będą szczepieni tuż po medykach

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Nauczyciele będą jedną z pierwszych grup, którym zaproponowane będzie szczepienie - zapowiedział minister Przemysław Czarnek. Uwzględniono to w Narodowym Programie Szczepień, po konsultacjach nauczyciele dołączyli do pierwszej grupy osób w kolejce do zaszczepienia.
Agnieszka Matłacz Monika Sewastianowicz
15.12.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat po przepracowaniu trzech lat. Dodatek przysługuje w wysokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. Do lat stażu nie wlicza się okresów zatrudnienia na umowę cywilnoprawną.
Monika Sewastianowicz
15.12.2020
Dyrektor szkoły może wskazać kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły o odpowiednich kwalifikacjach bez wymogu ukończenia kursu kierownika wycieczki szkolnej. W wyborze tym dyrektor kieruje się kwalifikacjami, jakie osoba ta posiada, a mianowicie czy są one odpowiednie do realizacji danej formy turystyki.
Monika Sewastianowicz
15.12.2020
Kadry w oświacie