Prośbę o zmianę adresu e-mail nauczyciela składa wyłącznie organ prowadzący szkołę. Pismo skierowane do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, przesłane poprzez ePUAP na adres skrzynki: /MAiC/SkrytkaESP, powinno zawierać prawidłowe wszystkie dane nauczyciela ujęte w edytowalnej tabeli. W tytule pisma należy wpisać „Zgłoszenie – zmiana adresu e-mail”. Po dokonaniu korekty przez pracownika Ministerstwa Cyfryzacji, nauczyciel otrzyma e-mail z kodem.

 

Bony dla kolejnych grup nauczycieli do końca roku szkolnego>>


Zmiana numeru telefonu

Prośbę o zmianę numeru telefonu nauczyciela składa wyłącznie organ prowadzący szkołę. Pismo skierowane do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, przesłane poprzez ePUAP na adres skrzynki: /MAiC/SkrytkaESP, powinno zawierać prawidłowe wszystkie dane nauczyciela ujęte w edytowalnej tabeli. Wzór tabeli w załączeniu. W tytule pisma prosimy o wpisanie „Zgłoszenie – zmiana numeru telefonu”. Po zmianie numeru telefonu przez pracownika Ministerstwa Cyfryzacji, nauczyciel NIE OTRZYMA ponownie e-maila z kodem. Nauczyciel powinien samodzielnie sprawdzić w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym czy może już dokonać transakcji z wykorzystaniem nowego numeru telefonu. W przypadku zmiany numeru telefonu na prawidłowy, na poprawny numer telefonu zostanie przesłany SMS z kodem do potwierdzenia realizowanej transakcji.

 


 

Zmiana numeru PESEL 

Wniosek o korektę numeru PESEL uprawnionego nauczyciela składa wyłącznie organ prowadzący szkołę pismem skierowanym do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji poprzez ePUAP na adres skrzynki: /MAiC/SkrytkaESP. Pismo to powinno zawierać prawidłowe wszystkie dane nauczyciela ujęte w edytowalnej tabeli. W tytule pisma należy wpisać „Zgłoszenie – zmiana numeru PESEL nauczyciela”. W trakcie procesu zmiany numeru PESEL nauczyciela, system krótkotrwale czasowo zablokuje wniosek danego organu prowadzącego, co może skutkować czasowym brakiem możliwości korzystania z kodów przez wszystkich nauczycieli ujętych we wniosku OPS dla danej szkoły.


Zmiana imienia i nazwiska nauczyciela

W przypadku podania błędnego imienia i nazwiska uprawnionego nauczyciela, w którym błąd jest oczywistą omyłką pisarską (np. literówka) nie ma potrzeby składania do Ministerstwa Cyfryzacji korekty danych. Nauczyciele są identyfikowani po numerze PESEL. W przypadku podania błędnego imienia i nazwiska wynikającego np. z przesunięcia rekordów w tabeli, organ prowadzący szkołę składa do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji pismo poprzez ePUAP na adres skrzynki: /MAiC/SkrytkaESP. Pismo to powinno zawierać prawidłowe wszystkie dane nauczyciela ujęte w edytowalnej tabeli. W tytule pisma należy wpisać „Zgłoszenie – zmiana imienia i nazwiska nauczyciela”.

W trakcie procesu zmiany numeru imienia i nazwiska nauczyciela, system krótkotrwale czasowo zablokuje wniosek danego organu prowadzącego, co może skutkować czasowym brakiem możliwości korzystania z kodów przez wszystkich nauczycieli ujętych we wniosku OPS dla danej szkoły.


Usunięcie nieuprawnionego nauczyciela z systemu teleinformatycznego

Wniosek o usunięcie nieuprawnionego nauczyciela z systemu teleinformatycznego składa wyłącznie organ prowadzący szkołę pismem skierowanym do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji poprzez ePUAP na adres skrzynki: /MAiC/SkrytkaESP. Pismo to powinno zawierać prawidłowe wszystkie dane nauczyciela ujęte w edytowalnej tabeli. W tytule pisma prosimy o wpisanie „Zgłoszenie – usunięcie nieuprawnionego nauczyciela”. W trakcie procesu usunięcia nieuprawnionego nauczyciela z systemu teleinformatycznego, system krótkotrwale czasowo zablokuje wniosek danego organu prowadzącego, co może skutkować czasowym brakiem możliwości korzystania z kodów przez wszystkich nauczycieli ujętych we wniosku OPS dla danej szkoły.


Dodanie uprawnionego nauczyciela do złożonego wcześniej wniosku

W przypadku dodania kolejnych nauczycieli do systemu, nieuwzględnionych w pierwszym wniosku OPS, organ składa wniosek uzupełniający w systemie teleinformatycznym, analogicznie jak w przypadku pierwszego wniosku. W takiej sytuacji wystarczy przesłać dane tylko brakujących nauczycieli w nowym pliku (tabela excel), a nie ponownie cały wniosek dla całej szkoły.


Ponowne wysłanie e-maila z kodem

Prośbę o ponowne wysłanie e-maila z kodem dla nauczyciela składa wyłącznie organ prowadzący szkołę. Pismo skierowane do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, przesłane poprzez ePUAP na adres skrzynki: /MAiC/SkrytkaESP, powinno zawierać prawidłowe wszystkie dane nauczyciela ujęte w edytowalnej tabeli. W tytule pisma prosimy o wpisanie „Zgłoszenie – ponowne wysłanie e-maila z kodem”. Po ponownym wygenerowaniu kodu przez pracownika Ministerstwa Cyfryzacji, nauczyciel otrzyma e-mail z kodem na podany adres e-mail.”