Celem konkursu jest rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Również umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno–wychowawczą w dziedzinie obronności państwa tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego. A także aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem oraz umożliwienie szkoleń strzeleckich żołnierzy Sił Zbrojnych RP z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic będących poza zasobami armii.

 


Priorytetowe zdania

Z regulaminu obu konkursu wynika, że priorytetowo dofinansowane będą zadania związane: 

  •  z utworzeniem strzelnic wirtualnych umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej w zakresie podstawowym i zaawansowanym przy użyciu systemów symulacji laserowej;
  • dofinansowanie utworzenia strzelnic wirtualnych w JST, w których nie ma powszechnego dostępu do strzelnic klasycznych;
  • utworzeniem strzelnic wirtualnych i strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego w szkołach ponadpodstawowych, w których prowadzone są klasy o profilu mundurowym, w których nie ma powszechnego dostępu do strzelnic sportowych i klasycznych;
  • utworzeniem i budową strzelnic w szkołach ponadpodstawowych, które uczestniczą w resortowych projektach edukacyjnych tj. tam gdzie są oddziały przygotowania wojskowego, CYBER.MIL z klasą, Branżowe Oddziały Wojskowe oraz certyfikowane wojskowe klasy mundurowe.

Przeczytaj także:
Rząd chce uczyć Polaków strzelać, ale strzelnic powstaje mało >>
Strzelanie na edukacji dla bezpieczeństwa - minister podpisał rozporządzenie>>

Przykładowe wydatki

W przypadku utworzenia strzelnicy wirtualnej z dotacji można sfinansować adaptację pomieszczenia lub pomieszczeń na potrzeby jej funkcjonowania oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego niezbędnego do realizacji szkolenia strzeleckiego.

W przypadku utworzenia strzelnicy pneumatycznej zakres zadań, na które można uzyskać dofinansowanie, jest szerszy i poza adaptacją pomieszczeń i zakupem wyposażenia obejmuje także koszty utworzenia odpowiednio zabezpieczonego pomieszczenia magazynowego na sprzęt strzelecki.

Czytaj też: Strzelnice otwarte - zakres normatywny a praktyka administracji publicznej. Glosa do wyroku WSA z dnia 15 listopada 2017 r., III SA/Lu 216/17 >

Strzelnica musi być udostępniona bezpłatnie

Jednostka samorządu terytorialnego, która otrzyma dotację celową na dofinansowanie zadania, zobowiązana jest do nieodpłatnego udostępnienia utworzonej strzelnicy od dnia oddania jej do użytkowania do 31 grudnia 2033 r. na potrzeby:

  • szkolenia uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, w wymiarze do 130 godzin w miesiącu;
  • szkolenia organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, w wymiarze do 30 godzin w miesiąc
  • szkolenia społeczności lokalnej zamieszkałej w rejonie odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego według decyzji beneficjenta.

  


Wsparcie także na strzelnice pełnowymiarowe

MON ogłosił również trzeci konkurs ofert – dotyczący budowy pełnowymiarowych (50-, 100- i 200-metrowych) strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych. Maksymalna kwota dofinansowania w tym konkursie wynosi 6,5 mln zł.

Zobacz też: Zadania samorządów z zakresu nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony >>>