Celem konkursu jest rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Również umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno–wychowawczą w dziedzinie obronności państwa tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego. A także aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem oraz umożliwienie szkoleń strzeleckich żołnierzy Sił Zbrojnych RP z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic będących poza zasobami SZRP.

 

Na roboty budowlane i pierwsze wyposażanie strzelnicy

Z regulaminu konkursu wynika, że priorytetowo dofinansowane będą zadania związane:  

  • z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym;
  • z budową oraz modernizacją strzelnic w powiatach, w których funkcjonują jednostki wojskowe, a brak jest strzelnic garnizonowych;
  • z budową strzelnic w powiatach, w których sformułowane zostały oddziały lub pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej;
  • z budową strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe w szczególności oddziały przygotowania wojskowego oraz uczestniczący w programie wspierania szkół prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.

Dofinansowanie obejmuje:

  • - roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi
  • - pierwsze wyposażenie strzelnicy

Przy czym, jak zastrzega MON z dotacji nie może być sfinansowany zakup broni amunicji celowników kamizelek kuloodpornych i noktowizorów.

MSWiA: Myśliwi mogą używać broni z tłumikiem na strzelnicy>>

 

Wsparcie dla gmin, powiatów i województwa

Konkurs adresowany jest do gmin, powiatów, województw. Wymagany jest obowiązkowy wkład jednostki samorządu terytorialnego wysokości 20 proc całkowitego kosztu realizacji zadania. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wariantu strzelnicy i wynosi od 1,5 mln zł w do 5 mln zł.

Warunkiem skorzysta z dotacji jest posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na okres co najmniej do 31 grudnia 2033 roku, w tym na cele budowlane.

Oferty można składać do 15 grudnia 2021 roku. Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Systemu Kształcenia i Szkolenia Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" pod nr. telefonów: 261 877 730, 261 877 732 oraz 261 877 737.