Badanie potrwa do 24 listopada 2024 r. - w ankiecie znajdują się pytania dotyczące funkcjonowania samorządów szkolnych. Na podstawie danych zostaną zaproponowane cyfrowe rozwiązania, mające na celu wsparcie ich działalności. Celem badania jest zebranie opinii na temat:

 • roli sztucznej inteligencji (AI) w edukacji,
 • potencjalnych korzyści i zagrożeń, które wiążą się z wykorzystywaniem narzędzi opartych na AI,
 • wsparcia, którego oczekuje środowisko szkolne w tym obszarze.

 

Ankietę można znaleźć tutaj>>

 

I szanse, i zagrożenia

Kwestie te badało również wydawnictwo Wolters Kluwer w tegorocznym badaniu Lexometr -  w kwestionariuszu, skierowanym do dyrektorów, pytano m.in. o kwestię szans i zagrożeń dla procesu edukacyjnego w związku z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Szanse w stosowaniu AI dostrzega 44 proc. dyrektorów, ponad połowa wskazuje jednak, że z wdrażaniem AI wiążą się raczej zagrożenia.


Wśród szans wymieniano przede wszystkim:

 • Usprawnienie zarządzania szkołą, planowania i organizacji zajęć/przyśpieszenie pracy (35 proc.): Znaczne ograniczenie dokumentacji gdyż wiele opisów, sprawozdań /ułatwienie, wiele aplikacji do zarządzania klasą i czasem możliwość przyspieszenia i indywidualizacji procesu uczenia/uczenia się;
 • Rozwój zainteresowań, nowych kompetencji, kreatywności uczniów (13 proc.) fachowe korzystanie przez uczniów z inteligencji w przyszłości;
 • Rozwój nauk ścisłych oraz umiejętność posługiwania się nowymi technologiami inspirowanie uczniów do generowania nowych pomysłów weryfikacja własnej wiedzy;
 • Kreatywność po stronie nauczyciela, zerwanie ze sztampą, zwiększone zasoby materiałów edukacyjnych (9 proc.), skłonienie nauczycieli do odejścia od sztampowych prac domowych, konieczność innego budowania jednostki lekcyjnej kształtującej kreatywność, logiczne myślenie dostępność różnorodnych środków dydaktycznych do samodzielnego myślenia i pracy (39 proc.).

 

Wśród zagrożeń wymieniano:

 • obniżenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie czytania, pisania, liczenia, wnioskowania niesamodzielność w myśleniu, nieumiejętność;
 • odróżnienia prawdy od fałszu - wiara we wszystko, co jest w internecie, brak refleksyjności, podatność na manipulacje;
 • Wpływ na powstawanie problemów psychologicznych i społecznych (20 proc.) w tym, osłabienie relacji interpersonalnych;
 • Uwstecznienie inteligencji emocjonalnej nowego pokolenia - wychowani przez GPT;
 • Brak zapotrzebowania na stanowisko nauczyciela (8 proc.), chaos informacyjny;
 • Oszukiwanie (6 proc.):  notoryczne plagiaty.