Wykonawca musi udowodnić, że uzyska zasoby innego podmiotu

Zamówienia publiczne

Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może skorzystać z potencjału i zasobów innego podmiotu. Jednak, żeby to zrobić, musi wykazać zamawiającemu, że inny podmiot faktycznie...

13.12.2013

NSA: pracownik skarbówki musi znać wyroki sądów

Pracownik izby skarbowej musi znać orzecznictwo sądów administracyjnych - stwierdził w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę urzędnika, który liczył na zwolnienia z podatku od...

13.12.2013

Karą porządkową wójt nie ustali stanu faktycznego

Jeżeli podatnik uchyla się od dostarczenia stosownej dokumentacji służącej określeniu podatku od nieruchomości to wójt powinien ustalić zobowiązanie podatkowe w wysokości wynikającej z danych...

12.12.2013

ETS: te same prawa dla partnerów jak dla małżonków

Osobie, która zawiera rejestrowany związek partnerski (tzw. PACS) z osobą tej samej płci, przysługują takie same korzyści w miejscu pracy jak osobom heteroseksualnym zawierającym związek małżeński -...

12.12.2013

Sąd UE: nazwa Super Glue tylko dla Henkela

Polska firma z Jaworzna przegrała w środę w unijnym sądzie w Luksemburgu spór o nazwę Super Glue. Tymi słowami polska spółka chciała nazwać swój klej błyskawiczny, mimo że podobną nazwę dużo...

11.12.2013