Minister finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z 2 marca 2015 r. Nr IBPB II/1/415-944/14/MK wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienił z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez pracowników upominków z okazji jubileuszu pracy zawodowej oraz w związku z przejściem na emeryturę i rentę jest nieprawidłowe.

Minister przypomniał, że kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pracowników od pracodawców została ostatecznie rozstrzygnięta przez Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13., w którym Trybunał wskazał, iż nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy o PIT.

„W ocenie Trybunału jest oczywiste, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które – nawet nieujęte w umowie o pracę – w praktyce są postrzegane jako jego element. Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn. A zatem to nie zamiar obdarowania stanowi kryterium odróżnienia świadczeń pracodawcy, o których wartość należy podnieść podlegający opodatkowaniu dochód pracownika, od tych, które jego dochodu nie zwiększają.”

Wobec tak jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego stwierdzić należy, iż otrzymanie przez pracowników upominków rzeczowych, np. w postaci pióra, długopisu z okazji jubileuszu pracy zawodowej bądź przejścia pracownika na emeryturę lub rentę, nie stanowi dla nich przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. W konsekwencji wartość tych świadczeń nie może stanowić ich przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy.

 

Interpretacja indywidualna ministra finansów z 29 października 2015 r., DD3.8222.2.376.2015.KDJ

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł