Fiskus musi zbadać oba interesy

Odmowa udzielenia ulgi w ramach przysługującego fiskusowi uznania administracyjnego jest możliwa tylko w przypadku rozważenia zarówno okoliczności ważnego interesu podatnika, jak również przesłanki...

20.01.2015

Wadium może zawierać dodatkowe zastrzeżenia jego wypłaty

Zamówienia publiczne

Wymóg identyfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank prowadzący rachunek, na który ma być wpłacone wadium, w żaden sposób nie podważa bezwarunkowego charakteru gwarancji...

17.01.2015

Strasburg: podsłuch telefonu musi być uzasadniony

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 15 stycznia uznał, iż niewystarczające uzasadnienie nakazu sądowego o niejawnej kontroli rozmów telefonicznych skarżącego naruszyło jego prawo do...

16.01.2015

SN: sprawę odpadów Stokłosy zbadać raz jeszcze

Sąd Najwyższy uchylił w czwartek, na wniosek prokuratury, wyrok uniewinniający b. senatora Henryka Stokłosę od zarzutu narażenia życia i zdrowia wielu osób przez składowanie odpadów zwierzęcych na...

15.01.2015

SN: niezasadny sprzeciw utrudniający otworzenie kopalni

Samorząd terytorialny

Protesty górników przeciwko likwidacji kopalń, zbiegły się ze sprawą sprzeciwu wobec utworzenia kopalni odkrywkowej. Chodzi o wydobycie przez spółkę kamienia do utwardzania dróg, która to złoże...

15.01.2015