KIO: Polska Grupa Pocztowa dostarczy przesyłki sądowe

Zamówienia publiczne

Polska Grupa Pocztowa wygrała przetarg na doręczanie przesyłek sądowych, zorganizowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa. Z takim wynikiem przetargu nie zgodziła się Poczta Polska, podnosząc...

17.12.2013

Nie można odebrać uprawnień do świadczeń już wypłaconych

Samorząd terytorialny

Nie można wstecznie odebrać uprawnień do świadczeń już wypłaconych w sytuacji gdy upłynął już okres na jaki zostało przyznane świadczenie alimentacyjne, a więc gdy decyzja je przyznająca nie reguluje...

16.12.2013

SN: rozwodnicy dzielą się dopłatami unijnymi

Małżonkowie muszą podzielić się dopłatami unijnymi do gospodarstwa rolnego, otrzymanymi już po rozwodzie, a przed podziałem majątku - wynika z piątkowego postanowienia Sądu Najwyższego. O tym, w...

13.12.2013

SN: stowarzyszenia konsumenckie mogą skarżyć umowy

Stowarzyszenie konsumenckie może zaskarżyć zapisy w umowach nawet, gdy wcześniej zakwestionował je prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wynika z piątkowej uchwały Sądu Najwyższego....

13.12.2013