Syndyk odprowadzi zaliczkę na PIT

Syndyk jako zarządzający majątkiem masy upadłości i jednocześnie osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi w toku postępowania upadłościowego ze sprzedaży majątku spółki jawnej jest...

23.04.2014

Organ nie informuje o możliwości przywrócenia terminu

Samorząd terytorialny

Obywatel powinien znać adresowane do niego normy prawne. Organy nie są zobowiązane do pouczenia o możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania uznał NSA w wyroku z 11...

23.04.2014

Sąd: wspólnik nie może "siłowo" blokować partnera

Jeśli wspólnik spółki jawnej podejmuje działania konkurencyjne na szkodę spółki, to na czas trwania procesu o pozbawienie go prawa samodzielnej reprezentacji spółki, można mu w drodze zabezpieczenia...

22.04.2014

Związek gmin nie jest jednostką samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny

Zarząd oraz zgromadzenie związku gmin nie są organami jednostek samorządu terytorialnego i nieruchomości przez nie zajęte nie podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości uznał WSA w Gdańsku.

21.04.2014

WSA: diagnosta po wyroku nie sprawdzi samochodu

Prawomocny wyrok karny, stanowiący dowód dokonania przez diagnostę fałszywych wpisów w dowodach rejestracyjnych pojazdów, jest podstawą do odebrania mu uprawnień do wykonywania zawodu uznał...

20.04.2014

Nie ma przepisu, nie ma podatku

Milczenie ustawodawcy co do opodatkowania danego stanu faktycznego, niezależnie od tego czy zamierzone, czy wynikające z błędu, stanowi obszar wolny od opodatkowania. Tak stwierdził WSA w Gliwicach z...

18.04.2014