WSA: niewypłacone alimenty to dochód utracony

Samorząd terytorialny

W sytuacji utraty dochodu w postaci niewypłaconych alimentów, ustawodawca nakazuje ocenę dochodu z miesiąca złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

27.02.2015

SN: państwo sądzi się ze sobą o 5 mln zł

Starosta musi uzyskać dotację na utrzymywanie nieruchomości należących do skarbu państwa i nie powinien tych wydatków pokrywać z własnych dochodów - stwierdził Sąd Najwyższy. Decyzję o dodatkowym...

26.02.2015

SA: protest wyborczy musi mieć prawną podstawę

Jeśli autor protestu nie wskaże wymaganych ustawą podstaw swojego żądania, sąd pozostawi protest wyborczy bez dalszego biegu. Wymaga tego istota i kontradyktoryjny (sporny) charakter postępowania -...

24.02.2015

CIT: przyłączenie czasowe, lecz wydatek definitywny

Dla kwalifikacji wydatków poniesionych za zakup części zamiennych bez znaczenia jest ich rozróżnienie na części montowane na stałe w określonym urządzeniu, czy też jedynie na czas usunięcia usterki...

24.02.2015