Na granicy w Słubicach straż graniczna odnotowała, że cysterna przewożąca paliwo alternatywne nie jechała wyznaczona trasą. O tym fakcie doniosła Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Inspektor zażądał wyjaśnień od właściciela pojazdu - spółki Marcina i Józefa M. Przedstawiciel spółki odpowiedział, że kierowca auta zmienił trasę z powodów koniecznych - komunikatu radiowego, mówiącego o objeździe i utrudnieniach na drodze.
Wojewódzki Lubelski Inspektor Ochrony Środowiska nie przyjął tych wyjaśnień i nałożył na spółkę karę w wysokości 13 tys. 500 zł. Inspektor stwierdził bowiem, że żadnego komunikatu radiowego w sprawie objazdu nie było.
Od tej decyzji właściciele spółki odwołali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, twierdząc, że nie wszystkie dowody zostały zbadane i zmiana trasy nastąpiła nieumyślnie.

Czytaj też>> Przewóz towarów niebezpiecznych...
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki, uznając, że sąd winy kierowców nie bada.
Ponadto sąd I instancji orzekł, że spółka złamała art. 33 ust. 3 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, który umożliwia nałożenie kary:  "Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na transportującego odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 20 000 do 60 000 zł, jeżeli ten, choćby nieumyślnie nie realizował przewozu ustaloną trasą przejazdu".
Jeśli zaś trasę zmieni, musi przestrzegać procedury, m.in informowania organów, co nakazuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w art. 17.
WSA powiedział, że zmiana trasy przewodu odpadów była samowolna i dobrowolna.
Spółka odwołała się od wyroku  składając przez pełnomocnika skargę kasacyjną.  Zarzucono wyrokowi brak wszechstronnej kontroli decyzji.
Naczelny Sąd Administracyjny 2 czerwca br. oddalił skargę spółki. W opinii sądu wyrok WSA był słuszny - utrzymanie kary w mocy. Dlatego, że przejazd był samowolny, a kierowcy auta ukryli literkę, informującą o towarze niebezpiecznym. Kierowcy zatem narazili życie i zdrowie ludzi znajdujących się na niekontrolowanej trasie.


Sygnatura akt II OSK 2670/13, wyrok z 2 czerwca 2015 r.

 

  Rok wydania: 2014
  Wojciech Radecki,Jan Jerzmański
 
Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz