WSA: zabudowa nie zmienia przeznaczenia gruntu leśnego

Budownictwo

Tak jak zabudowa gruntu rolnego związana z prowadzonym gospodarstwem rolnym nie zmienia charakteru tego gruntu, tak i grunt leśny zabudowany na potrzeby związane z gospodarka leśną nie przestaje być...

15.12.2014

NSA: urzędnicy bezprawnie odmówili rekompensaty

Jeżeli wnioskodawcy starający się o rekompensatę za mienie zabużańskie uzupełnili dokumenty dopełniajace wniosek złożony przed 31 grudnia 2008 r., to należy je uwzględnić, bo termin nie jest...

13.12.2014

WSA: zasiłek opiekuńczy również dla osoby bezrobotnej

Samorząd terytorialny

Dla ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego nie ma znaczenia czy osoba opiekująca się członkiem rodziny zrezygnowała z trwającego zatrudnienia czy też w ogóle z samego podjęcia zatrudnienia uznał...

12.12.2014

WSA: rada nie weryfikuje stawek taryf za wodę

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie dokonuje samodzielnie weryfikacji pod względem legalności i celowości sporządzania taryf za wodę orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

10.12.2014

Nowy pracodawca składa PIT-11 za cały rok

Po zakończeniu roku podatkowego to przejmujący pracodawca winien przekazać PIT-4R oraz PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy, tj. okres zarówno sprzed jak i po przejęciu pracowników. Tak...

10.12.2014

Zmiana SIWZ po terminie składania ofert jest niemożliwa

Zamówienia publiczne

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert nie może zmienić miejsca dostawy sprzętu, nawet jeśli możliwość taką zapisano we wzorze przyszłej umowy. Dopóki bowiem umowa nie zostanie zawarta to jej zapisy...

09.12.2014

SN: teatr do podziału między małżonków

W sprawie o podział majątku małżonków prowadzących wspólne przedsiębiorstwo, Sąd Najwyższy podkreślił, że jeśli nawet żona tylko wspierała działania męża, to nie można jej wyzuć z całego majątku.

09.12.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski