SN: b. prezydent Starachowic skazany prawidłowo

Samorząd terytorialny

Sądy niższych instancji nie naruszyły prawa, skazując b. prezydenta Starachowic Wojciecha Bernatowicza na 3,5 roku więzienia za korupcję - orzekł w czwartek Sąd Najwyższy, oddalając kasacje jego...

23.10.2014

SA: informacja o promocji ma być na opakowaniu

Na opakowaniach produktów objętych promocją powinna się znajdować informacja o czasie jej trwania - stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie, podzielając w tym zakresie stanowisko UOKiK.

23.10.2014

Ryczałt nie wyklucza waloryzacji w przetargach

Zamówienia publiczne

W zamówieniach publicznych nie trzeba podawać limitu zwaloryzowanego zobowiązania. W sytuacji np. podwyżki kosztu VAT, waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego jest dozwolona - orzekł Sąd Najwyższy.

23.10.2014

WSA: zawieszenie lekarza podejrzanego o schizofrenię

Jeżeli lekarz odmawia poddania się badaniu zdrowia przez specjalnie powołaną komisję, okręgowa rada lekarska ma obowiązek podjąć uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu - stwierdził...

23.10.2014

SA: walka o prawa autorskie do "Czasu honoru"

Sprawa dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy reżyser castingu może być uznany za współtwórcę i czy należy mu się wynagrodzenie z tego tytułu. Sąd pierwszej instancji uznał, że nie natomiast Sąd...

22.10.2014

Zameldowanie nie jest tytułem prawnym do lokalu

Budownictwo

Ewidencja ludności służąca rejestrowaniu pobytu ma charakter wyłącznie porządkowy, co oznacza, że zameldowanie nie jest związane z przysługującym do lokalu tytułem prawnym wyjaśnił Wojewódzki Sąd...

22.10.2014

VAT: wartość małych prezentów jest kwotą netto

Łączną wartość prezentów małej wartości nieprzekraczającą w roku podatkowym kwoty 100 zł, należy rozumieć, jako cenę ich nabycia netto (bez podatku). Tak stwierdził NSA w wyroku z 1 lipca 2014 r.

21.10.2014

VAT: zestaw „on-pack” to nie jeden towar

Zmiana formy sprzedaży, tj. sprzedaż łączna dwóch towarów, bez zmiany istoty i właściwości tworzących go towarów nie powoduje powstania nowego towaru. Tak wynika z interpretacji indywidualnej...

21.10.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski