SN: państwo sądzi się ze sobą o 5 mln zł

Starosta musi uzyskać dotację na utrzymywanie nieruchomości należących do skarbu państwa i nie powinien tych wydatków pokrywać z własnych dochodów - stwierdził Sąd Najwyższy. Decyzję o dodatkowym...

26.02.2015

SA: protest wyborczy musi mieć prawną podstawę

Jeśli autor protestu nie wskaże wymaganych ustawą podstaw swojego żądania, sąd pozostawi protest wyborczy bez dalszego biegu. Wymaga tego istota i kontradyktoryjny (sporny) charakter postępowania -...

24.02.2015

CIT: przyłączenie czasowe, lecz wydatek definitywny

Dla kwalifikacji wydatków poniesionych za zakup części zamiennych bez znaczenia jest ich rozróżnienie na części montowane na stałe w określonym urządzeniu, czy też jedynie na czas usunięcia usterki...

24.02.2015

SA: zasłonięcie okna może naruszać dobra osobiste

Zasłonięcie okien sąsiedniej nieruchomości i pozbawienie jej dostępu do światła może uzasadniać żądanie zadośćuczynienia z tytułu dóbr osobistych - uznał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

22.02.2015