PG wycofał z Trybunału wniosek ws. mandatów

Prokurator Generalny w ostatniej chwili wycofał wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom ITD uprawnień do...

03.02.2015

SSE: udział kooperanta nie oznacza utraty zwolnienia

Zwolnieniu podatkowemu podlegać będą nie tylko przychody i związane z nimi koszty uzyskania przychodów będące bezpośrednio wynikiem działalności na terenie strefy ekonomicznej, ale także przychody i...

29.01.2015

UOKiK: kary za zmowy w przetargu kolejowym

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje stwierdzające nieprawidłowości podczas przetargu na modernizację linii kolejowej Warszawa Okęcie-Radom. Ukaranych zostało pięciu...

29.01.2015

WSA: rozprawa administracyjna nie jest otwarta dla każdego

Samorząd terytorialny

Nie ma w Kodeksie postępowania administracyjnego zapisu, iż wstęp na rozprawę mają osoby trzecie tworzące publiczność. Otwarcie rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa może wynikać wyłącznie z...

29.01.2015

WSA: ws. przepadku pojazdu nie do starosty

Wystąpienie organu z wnioskiem do sądu powszechnego o orzeczenie przepadku pojazdu, nie stanowi czynności z zakresu administracji publicznej. Zatem bezczynność starosty w tym przedmiocie nie podlega...

29.01.2015

CIT: nie ma świadczenia, nie ma daniny

Przekazanie majątku spółki jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie powoduje u niej powstania przychodu. Tak wynika z wyroku NSA z 8 stycznia 2015 r.

28.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski