WSA: prawo do upomnienia radnego musi wynikać z ustawy

Samorząd terytorialny

Zastosowanie środka o charakterze restrykcyjnym wobec radnego, w postaci upomnienia czy nagany, musi każdorazowo wynikać z ustawowego upoważnienia uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

12.03.2015

Darowizna znaku towarowego podlega...PIT

Nabycie od brata w drodze darowizny praw własności intelektualnej nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

11.03.2015

VAT: jest dzierżawa, jest podatek

Wydzierżawianie przez osoby fizyczne gruntów firmie wydobywającej kopaliny to odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT. Tak wynika z wyroku NSA z 18 grudnia 2014 r.

11.03.2015

WSA: zaczernienie nazwiska zamiast usunięcia akt

Generalny Inspektor Danych Osobowych nie może żądać usunięcia danych osobowych i wydania oryginałów pism skierowanych do rektora uczelni przez studentów - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny. -...

11.03.2015

CIT: wspólnota mieszkaniowa nie oszczędza bez podatku

Wspólnota mieszkaniowa, która gromadzi swoje środki na rachunku oszczędnościowym, musi rozliczyć się z fiskusem. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19...

10.03.2015