NSA: odwołanie radnego z Olszanicy było prawidłowe

Prawo administracyjne tworzy wyjątek i karze osobę za czyn, który nie był objęty sankcją w czasie jego popełnienia. Karą jest utrata mandatu radnego, wartością chronioną - sprawiedliwe prawo...

23.05.2014

Zamówienia z wolnej ręki można użyć wyjątkowo

Zamówienia publiczne

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, stosowanym w sytuacjach, gdy przeprowadzenie przetargu lub innego konkurencyjnego trybu postępowania nie jest możliwe - przypomina KIO.

23.05.2014

Świadczenia z tytułu rekonwersji są zwolnione z PIT

Kwoty wypłacone osobie pobierającej wojskową rentę rodzinną z tytułu rekonwersji, zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu oraz zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego korzystają ze zwolnienia od...

22.05.2014

SN: kontuzja sportowa nie jest wypadkiem przy pracy

BHP

Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie meczu piłkarskiego, zorganizowanego przez pracodawcę, biorąc w nim udział dobrowolnie, poza zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę, będąc na czas...

22.05.2014

Wyłożona i ostateczna wersja planu nie mogą się różnić

Samorząd terytorialny

Rysunek planu obszaru przeznaczonego pod lokalizację elektrowni wiatrowej powinien być wyłożony do publicznego wglądu w takiej samej postaci, jaka zostanie poddana pod głosowanie radzie uznał WSA w...

21.05.2014