NSA: kierowca z epilepsją może odzyskać prawo jazdy

Kierowca, któremu z powodu epilepsji odebrano przed 29 czerwca 2011 r. prawo jazdy, może obecnie żądać nowych badań lekarskich, aby odzyskać ten dokument - wynika z piątkowego wyroku Naczelnego Sądu...

24.01.2014

VAT: zniszczenie też można uznać za dostawę towarów

Wyprodukowanie a następnie zniszczenie towarów na zlecenie zamawiającego, za wynagrodzeniem, należy uznać za odpłatną dostawę towarów, którą należy udokumentować poprzez wystawienie faktury VAT. Tak...

23.01.2014

Gmina zdecyduje gdzie trafią śmieci

Zamówienia publiczne

Samorządy mogą nałożyć na firmę prowadzącą zbiórkę odpadów na ich terenie obowiązek przewożenia zmieszanych odpadów komunalnych do najbliższej instalacji przetwarzania. Tak orzekł Trybuał...

23.01.2014

NSA: nie można mylić wizy Schengen z wizą krajową

Cofnięcie wizy Schengen odbywa się na podstawie Wspólnego Kodeksu Wizowego, a nie przepisów krajowych - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok dotyczył Ukrainki zatrzymanej na przejściu...

23.01.2014

NSA: nie wolno fałszywie reklamować produktu

Nie można w ulotkach reklamowych i w internecie podawać fałszywego składu produktu - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Taka reklama wprowadza konsumenta w błąd, bo sugeruje, że produkt ma...

22.01.2014

Strasburg: służba wojskowa bywa nieludzka

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 21 stycznia br. uznał, iż obowiązkowa służba wojskowa w przypadku osoby z zaburzeniami lękowymi sprowadziła się do nieludzkiego i upokarzającego jej...

22.01.2014

NSA: organ nadzoru nie jest ograniczony żadnym terminem

Samorząd terytorialny

Upływ terminu do wydania przez radę uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego nie zamyka drogi do wydania przez organ nadzoru zarządzenia zastępczego uznał NSA w wyroku z 3 grudnia 2013 r.

22.01.2014

NSA: odmowa udostępnienia akt IPN wymaga decyzji

Wnuk walczącego o niepodległy byt Polski dziadka otrzymał od Instytutu Pamięci Narodowej odmowę wglądu w dziennik działań bojowych. NSA nie uwzględnił jego skargi z powodu błędnie napisanej kasacji.

22.01.2014