Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił właściciel stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Od momentu powstania spółki wnioskodawca przyjmuje do demontażu pojazdy zarejestrowane na terenie Polski. Podatnik chce rozpocząć sprowadzanie pojazdów osobowych z krajów Unii Europejskiej z przeznaczeniem do zezłomowania.

Zdaniem podatnika, spółka nie jest zobowiązana do zapłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów osobowych, które przeznaczy do złomowania, ponieważ art. 100 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym wyłącza pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, wyłączenie z zakresu pojęcia „samochodu osobowego” z tego przepisu nie dotyczy samochodów osobowych uprzednio zarejestrowanych na terytorium państw członkowskich przywożonych na terytorium kraju. W opisanej sytuacji powstanie obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, od którego podatnik będzie zobowiązany zapłacić podatek akcyzowy. Natomiast przeznaczenie nabytego samochodu osobowego do demontażu nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu jego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 lipca 2015 r., sygn. IPTPP2/4513-5/15-2/KK

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego