Przyczepa z adresami internetowymi może być reklamą

Samorząd terytorialny

Reklamą jest także przyczepa opatrzona napisami i znakami graficznymi o charakterze reklamowym uznał WSA w Gorzowie Wielkopolskim.Omówienie orzecznictwa pochodzi zprogramu LEX dla Samorządu...

03.06.2014

SA: zarzut mobbingu trzeba udowodnić

Mało wiarygodne są twierdzenia pracownika, że był on mobbingowany przez pracodawcę, jeśli nie zwolnił się z pracy mając możliwość zatrudnienia gdzie indziej. Taka jest konkluzja wyroku Sądu...

03.06.2014

NSA dał definicję samowoli w ogródku

Budownictwo

Większość z 900 tys. altan w ogródkach działkowych w kraju to samowole budowlane - tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który na podstawie Słownika języka polskiego i popularnej...

31.05.2014

CIT: przychód korygujemy wstecz

Bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny. Tak wynika z wyroku...

30.05.2014

Wyrok nie zastąpi interpretacji

Wyrok sądu administracyjnego nie zastępuje indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Sąd wyłącznie kontroluje zgodność z prawem zaskarżonej interpretacji. Tak wynika z wyroku NSA z 30...

30.05.2014