WSA: ukarany milicjant nie może być policjantem

Milicjant wydalony ze służby w 1989 r. w wyniku wymierzenia kary dyscyplinarnej nie będzie służył w Policji, gdyż rozkaz personalny mieścił się w granicach obowiązującego wówczas prawa i nie udało...

22.11.2014

SSE: dwa zezwolenia i jedna księgowość

Prowadzenie przez spółkę działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w oparciu o dwa zezwolenia, nie skutkuje po jej stronie obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej...

20.11.2014

WSA: wycinka drzew to rozwiązanie wyjątkowe i ostateczne

Budownictwo

Nie istnieją szczegółowe przesłanki i kryteria określające przypadki, które obligują organ administracji do udzielenia zezwolenia na wycinkę drzew lub odmowy jego wydania. Rozstrzygnięcie konkretnego...

19.11.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski