CIT: późniejsza dotacja nie wymaga wstecznej korekty

Nie ma konieczności wstecznego korygowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, na których nabycie czy wytworzenie spółka po pewnym czasie od przyjęcia ich do używania i rozpoczęcia...

03.03.2015

WSA: na kanalizację deszczową potrzeba pozwolenia

Budownictwo

Obiekty, które składają się z przyłączy łączących rury odprowadzające wodę deszczową poza teren działek inwestorów z instalacjami wewnętrznymi budynków są siecią kanalizacji deszczowej, a tym samym...

02.03.2015

WSA: niewypłacone alimenty to dochód utracony

Samorząd terytorialny

W sytuacji utraty dochodu w postaci niewypłaconych alimentów, ustawodawca nakazuje ocenę dochodu z miesiąca złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

27.02.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski