SN: użytkownik wieczysty nie może dzielić działki

Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu powierzonego mu w użytkowanie wieczyste - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy rozpatrując wniosek spółdzielni mieszkaniowej w Piotrkowie...

14.03.2015

SO: sąd powinien chronić ofiary przemocy domowej

Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy interpretować tak, by jak najlepiej chroniła ofiary przemocy domowej. Inaczej wypacza się sens regulacji - zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w Radomiu.

13.03.2015

WSA: prawo do upomnienia radnego musi wynikać z ustawy

Samorząd terytorialny

Zastosowanie środka o charakterze restrykcyjnym wobec radnego, w postaci upomnienia czy nagany, musi każdorazowo wynikać z ustawowego upoważnienia uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

12.03.2015

Darowizna znaku towarowego podlega...PIT

Nabycie od brata w drodze darowizny praw własności intelektualnej nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

11.03.2015

VAT: jest dzierżawa, jest podatek

Wydzierżawianie przez osoby fizyczne gruntów firmie wydobywającej kopaliny to odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT. Tak wynika z wyroku NSA z 18 grudnia 2014 r.

11.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski