W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się podatniczka, która w 2014 r. zawarła z funduszem hipotecznym w formie aktu notarialnego umowę renty odpłatnej i w wykonaniu tej umowy przeniosła na rzecz funduszu lokal mieszkalny, w którym zamieszkuje od 60 lat. Podatniczka rozwiązała jednak tą umowę. Uznała, że jest ona dla niej krzywdząca. Fundusz przeniósł więc na podatniczkę własność lokalu, a ona zwróciła funduszowi wcześniej otrzymane środki. W 2015 r. podatniczka sprzedała lokal mieszkalny za kwotę blisko 300 tys. zł. wraz z prawem służebności osobistej do tego lokalu mieszkalnego.

Podatniczka zapytała fiskusa, czy w związku z zaistniałą sytuacją musi zapłacić podatek dochodowy. Sama uważa, że nigdy nie przestała być właścicielką lokalu, a umowa rozwiązująca umowę o rentę doprowadziła do stanu poprzedniego.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że umowę renty odpłatnej przenoszącą na rzecz funduszu hipotecznego własność lokalu mieszkalnego w zamian za wypłatę renty niewątpliwie zaliczyć należy do odpłatnych czynności prawnych, które charakteryzują się tym, że każda ze stron uzyskuje jakąś korzyść majątkową. Skoro bowiem w zamian za przeniesienie własności lokalu nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy rentę – umowa taka ma charakter umowy wzajemnej, a w konsekwencji – jest czynnością prawną o charakterze odpłatnym, tj. w jej wyniku dochodzi do odpłatnego zbycia. Natomiast w związku z rozwiązaniem umowy nastąpiło nabycia lokalu mieszkalnego przez podatniczkę.

Oznacza to, że skoro podatniczka sprzedała lokal przed 31 grudnia 2019 r., a więc przed upływem 5 lat od końca roku 2014, w którym doszło do jego ponownego nabycia, to sprzedaż ta jest opodatkowana. Tym samym w związku ze sprzedażą odzyskanego od funduszu hipotecznego lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat licząc od końca roku 2014 r. podatniczka będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 proc., tzn. po zakończeniu roku podatkowego będzie musiała złożyć zeznanie podatkowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2015 r., sygn. IPPB4/4511-997/15-6/AK, LEX nr 287755

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł