Prezes NSA informuje o wydatkach, prezes SN niechętnie

Prezes NSA idealnie wywiązał się z ustawy - stwierdził WSA. Podał do publicznej wiadomości wszystkie numery komórkowe sędziów i pracowników, rejestracje aut służbowych, a także koszty wyjazdów...

17.03.2015

To ewidencja gruntów jest urzędowym źródłem informacji

Budownictwo

Toczące się postępowanie sądowe w sprawie rozgraniczenia czy zasiedzenia nie może mieć wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, dopóki nie znajdzie odzwierciedlenia w...

16.03.2015

SN: użytkownik wieczysty nie może dzielić działki

Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu powierzonego mu w użytkowanie wieczyste - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy rozpatrując wniosek spółdzielni mieszkaniowej w Piotrkowie...

14.03.2015

SO: sąd powinien chronić ofiary przemocy domowej

Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy interpretować tak, by jak najlepiej chroniła ofiary przemocy domowej. Inaczej wypacza się sens regulacji - zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w Radomiu.

13.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski