ETS: Grecja ukarana za nielegalne składowiska odpadów

Środowisko

Na Grecję została nałożona kara pieniężna z powodu niewykonania wyroku Trybunału z 2005 r., w którym stwierdzono, że państwo to uchybiło zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie odpadów.

03.12.2014

TK: vacatio legis czasem może trwać jeden dzień

Vacatio legis ustawy może wynieść nawet tylko dzień, jeśli to tylko techniczna zmiana prawa - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny, nie dopatrując się naruszenia konstytucji w nowelizacji prawa...

02.12.2014

ETS: orientacja seksualna azylanta musi być wykazana

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił w wydanym we wtorek wyroku zasady, zgodnie z którymi organy krajowe mogą oceniać wiarygodność orientacji seksualnej osób ubiegających się o azyl z...

02.12.2014

TK umorzył sprawę odszkodowań za represje w PRL

Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie dotyczące braku prawa do odszkodowań za wydanie przez władze PRL decyzji o pozbawieniu wolności z przyczyn politycznych. Prawo to przysługuje dziś jedynie...

02.12.2014

Wspólnicy spółki cywilnej składają osobne oświadczenia

Zamówienia publiczne

Obaj wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia działający w formie spółki cywilnej zobowiązani są złożyć oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz informacje o przynależności...

02.12.2014

SN: PGR - użytkownik w złej wierze

Sprawa o odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez skarb państwa majątku zabranego w wyniku reformy rolnej trwa od 60 lat. Trzy razy rozpatrywał ją Sąd Najwyższy pod katem zasiedzenia, powództwa o...

02.12.2014

SN: milion złotych podatku zapłaci tylko jeden wspólnik

Jeśli między wspólnikami biznesowymi zachodzą relacje handlowe mieszczące się w ramach działalności gospodarczej, to odpowiedzialność za zaniżanie podatku ponosi tylko osoba zarejestrowana, a nie wspólnicy solidarnie jak w spółce cywilnej.

01.12.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski