Jeden z mieszkańców wystąpił do inspektora nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie dwóch budynków: letniskowego wraz z tarasem i zbiornikiem na ścieki oraz higieniczno – sanitarnego

W odpowiedzi organ poinformował wnioskodawcę, że jego żądanie nie może zostać uwzględnione w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie legalności budynków.


Mieszkaniec poskarżył się do sądu administracyjnego.

WSA wyjaśnił, iż organy nadzoru budowlanego powinny były uznać, że na żądanie właściciela działki doszło do wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie, a następnie - już po zainicjowanym z urzędu postępowaniu w sprawie samowoli budowlanej - powinny były zawiesić postępowanie o pozwolenie na użytkowanie.

W tym momencie bowiem nie był znany wynik postępowania w sprawie samowoli budowlanej, od którego zależał sposób zakończenia postępowania wszczętego wnioskiem inwestora.

Dopiero po ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie samowoli budowlanej organy nadzoru budowlanego mogły – po podjęciu zawieszonego postępowania o pozwolenie na użytkowanie – zakończyć je w zależności od wyniku postępowania w sprawie samowoli.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 23 czerwca 2015 r., syg. akt II SA/Bk 244/15, nieprawomocny