Tak wskazał NSA w wyroku 6 listopada 2015 r. W rozpoznanej sprawie Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wniosła o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego podnosząc, że organy interpretacyjne wydały dwie indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego dotyczące art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w których odmiennie oceniony został wymóg posiadania statutu dla uzyskania zwolnienia podatkowego w zakresie dochodów przeznaczonych na wymienione w tym przepisie cele statutowe. Jedną interpretację wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, a drugą Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Fiskus pozostawił wniosek izby bez rozpatrzenia, wskazując, że jedna z tych interpretacji została zmieniona przez Ministra Finansów. W efekcie niejednolitość w stosowaniu przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe została usunięta, a zatem wniosek stracił aktualność. Nie występuje więc przypadek niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w tożsamych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych w tożsamym stanie prawnym.

Według Izby Pielęgniarek i Położnych niezależnie od tego, czy w terminie do wydania interpretacji ogólnej, któraś z nich została zmieniona, w dalszym ciągu uzasadnia obowiązek wydania przez ministra finansów interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. W ocenie sądu, jeżeli w określonym zakresie wydane zostały tylko dwie interpretacje indywidualne, z których jedna, jako nieprawidłowa, w terminie do wydania interpretacji ogólnej została zmieniona, a przez to uzgodniona z drugą interpretacją indywidualną, nie istnieje zagadnienie wymagające wydania interpretacji ogólnej, jako realizacji dążenia do zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego.

Wyrok NSA z 6 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2253/13

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł