W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. był szwajcarskim rezydentem podatkowym. Podatnik przebywał i był zameldowany w Szwajcarii 243 dni. Jego centrum życiowe znajdowało się w Szwajcarii. W Polsce nie pozostawił najbliższej rodziny, nie posiada żony i dzieci. W Polsce posiada dom i mieszkanie, ale nie czerpał z tego tytułu korzyści ani pożytków. Od 1 września 2014 r. podatnik pracuje i mieszka już w Polsce.

Podatnik zapytał fiskusa czy prawidłowo postępuje ujmując w rozliczeniu podatkowym za 2014 r. tylko dochody osiągnięte w Polsce. Według podatnika skoro jego centrum życiowe w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. znajdowało się w Szwajcarii, to nie powinien rozliczać dochodów osiągniętych w Szwajcarii a za pozostałą część roku powinien rozliczyć tylko dochody osiągnięte w Polsce.

Fiskus się zgodził. Organ uznał, że rozstrzygające znaczenie w kwestii opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze źródeł położonych na terytorium danego państwa ma ustalenie miejsca zamieszkania podatnika. Zastosowanie znajdzie tu umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaką Polska podpisała ze Szwajcarią. Definicja miejsca zamieszkania określona w art. 4 ust. 1 tej umowy odnosi się bezpośrednio do określenia „miejsca zamieszkania” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

- posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Fiskus analizując stopień powiązań osobistych i gospodarczych podatnika w 2014 roku w świetle ww. przepisu, uznał, że do momentu przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Polski, tzn. do dnia wyjazdu ze Szwajcarii, podatnik ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Szwajcarii. Zatem zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o PIT do dnia wyjazdu ze Szwajcarii podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlegał opodatkowaniu jedynie od dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o PIT, z uwzględnieniem Konwencji polsko-szwajcarskiej. Natomiast od momentu przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Polski, podlega już nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 lipca 2015 r., sygn. akt IBPB-2-1/4511-87/15/ASz, LEX nr 269394

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego