W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółdzielnia mieszkaniowa, która miała wątpliwości co do stosowania zwolnienia z VAT przy najmie dodatkowych pomieszczeń. Spółdzielnia wskazała bowiem, że w budynkach mieszkalnych należących do niej znajdują się oprócz piwnic przynależnych do poszczególnych lokali mieszkalnych, dodatkowe pomieszczenia. Są to zabudowane części korytarzy przylegle do poszczególnych lokali mieszkalnych, wnęki znajdujące się pod schodami, pomieszczenia po likwidacji suszarni i pralni, schowki ze zlikwidowanych kanałów zsypowych lub innych wolnych pomieszczeń. Stanowią one część wspólną danego budynku, będące współwłasnością spółdzielni zarządzającą nieruchomością i innych właścicieli lokali.

Spółdzielnia wskazała, że do wynajmu części korytarzy przyległych do poszczególnych lokali mieszkalnych przy pobieraniu opłat korzysta ze zwolnienia z VAT. Natomiast na oddane do korzystania przez mieszkańców dodatkowe pomieszczenia nieprzylegające do poszczególnych lokali mieszkalnych tj. wnęki znajdujące się pod schodami, pomieszczenia po likwidacji suszarni, pralni, schowki ze zlikwidowanych kanałów zsypowych lub innych wolnych pomieszczeń spółdzielnia, które użytkowane są one na podstawie zgody udzielonej przez zarząd spółdzielni, stosuje przy pobieraniu opłat za użytkowanie tych pomieszczeń 23 proc. stawkę podatku VAT.

Zdaniem fiskusa w zwolnienie z VAT dotyczy obu przypadków. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. A dodatkowe pomieszczenia takie, jak, suszarnie, pralnie, schowki, inne wolne pomieszczenia, które co do zasady mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, nie powinny być traktowane jako lokale użytkowe, gdyż stanowią pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu.

Oddanie do użytkowania na podstawie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zwolnienie to nie ma jednakże zastosowania do wynajmu lokali użytkowych, czyli lokali, które nie pełnią funkcji mieszkalnych.

Zdaniem fiskusa również świadczone również udostępnianie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej dodatkowych pomieszczeń, które nie są przynależne do żadnych z lokali, a stanowią zabudowane części korytarzy, wnęki znajdujące się pod schodami, pomieszczenia po likwidacji suszarni, schowki ze zlikwidowanych kanałów zsypowych, pralni lub innych wolnych pomieszczeń, będące częścią wspólną danego budynku, jeżeli przeznaczone są wyłącznie na cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych (tu do przechowywania zapasów, odzieży, rowerów itp.) mieszczą się w katalogu czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku VAT i tym samym korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zwolnienie to nie dotyczy jednak usług wynajmu dodatkowych pomieszczeń służących celom innym niż mieszkaniowe – w tym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 lipca 2015 r., sygn. akt IPTPP1/4512-327/15-2/AK, LEX nr 268917

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2015
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł