W lipcu 2015 r. do fiskusa zwrócił się podatnik z zawiadomieniem o rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu 2 kas fiskalnych w dwóch różnych miejscach. Obie kasy podatnik zakupił 29 lipca i w tym też dniu złożył dwa zawiadomienia podatnika o miejscu instalacji kasy fiskalnej. Pierwsza sprzedaż, która została zaewidencjonowana na jednej z kas fiskalnych, nastąpiła w dniu 1 sierpnia. Na drugiej z kas z uwagi na brak klientów pierwsza sprzedaż została dokonana i zaewidencjonowana dopiero 9 września 2015 r.

Podatnik zapytał, czy może skorzystać z ulgi na zakup każdej z dwóch kas rejestrujących w miesiącu sierpniu 2015 r.

Sam podatnik uważa, że może, ponieważ spełnił wszystkie warunki wymienione w przepisach. Według niego nie ma znaczenia, że tylko na jednej z nich zostało faktycznie rozpoczęte ewidencjonowanie. Według podatnika, sam brak klientów nie może pozbawiać podatnika prawa do skorzystania do ulgi. Według podatnika, ulga dotyczy zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy fiskalnej i nie może być uzależniona od tego, kiedy u danego podatnika pojawi się pierwsza sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej (jest to całkowicie niezależne od podatnika).

Fiskus zgodził się, że podatnik ma prawo skorzystać z ulgi na zakup obydwu kas fiskalnych. Może więc odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Przy czym w odniesieniu do drugiej z ufiskalnionych kas, co do której podatnik posiada dowód zapłaty całej należności z tytułu jej zakupu, prawo do odliczenia może być zrealizowane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Z uwagi więc na to, że podatnik pierwszej sprzedaży przy użyciu drugiej z kas dokonał dopiero 9 września 2015 r., to nie może skorzystać z ulgi na zakup drugiej kasy fiskalnej w miesiącu sierpniu 2015 r. Zatem odliczenia podatnik może dokonać w deklaracji VAT za ten okres, w którym zarejestrowano pierwszą sprzedaż, a więc dopiero w deklaracji za miesiąc wrzesień 2015 r.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 listopada 2015 r., sygn. IPTPP3/4512-371/15-4/OS, LEX nr 283778

Dowiedz się więcej z książki
Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł