Klient przed rozpoczęciem wycieczki zapłacił całość ceny. Zanim jednak doszło do rozpoczęcia imprezy turystycznej organizator turystyki ogłosił niewypłacalność i wycieczka nie doszła do skutku. Klient wystąpił do marszałka województwa o zwrot wpłaconej kwoty w związku z posiadaną przez organizatora turystyki gwarancją ubezpieczeniową.
Marszałek odmówił, ponieważ środki z tego zabezpieczenia w całości zostały wykorzystane na zapewnienie klientom którzy już wyjechali powrotu do kraju.
- W takiej sytuacji z uwagi na dodatkową ochronę wynikającą z prawa unijnego klientowi (art. 7 dyrektywy 90/314) przysługuje co do zasady odszkodowanie od Skarbu Państwa. W wyniku wieloletnich zaniedbań ze strony naszego państwa w Polsce nie został bowiem stworzony odpowiedni mechanizm ochrony klienta na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki, czego wymaga od nas prawo unijne – pisze na swoim blogu radca prawny dr Piotr Cybula, który był pełnomocnikiem w tej sprawie. Więcej>>>

Czytaj także: Skarb Państwa zapłaci za upadłe biuro podróży>>>

ID produktu: 40192978 Rok wydania: 2012
Autor: Piotr Cybula
  Usługi turystyczne. Komentarz>>>