ROP o warunkach pracy w górnictwie

BHP

Podczas kolejnego posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy we wtorek, 28 sierpnia br. o godz. 10.00 posłowie, senatorowie, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i innych organizacji...

28.08.2012

Czy wiertarki powinny mieć osłonę wiertła?

BHP

Osłona wiertła chroni przed skaleczeniem ręki pracownika w przypadku dotknięcia ręką wiertła będącego w ruchu, rozpryskami płynu chłodzącego, wyrzutami fragmentów wierconego przedmiotu.

27.08.2012

Już obowiązuje nowy wzór karty wypadku

BHP

Dnia 24 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej...

25.08.2012

Wentylator w palarni to za mało

BHP

W palarni powinien być zamontowany wentylator wywiewny podłączany do kanału wentylacyjnego. Ma on za zadanie usuwać na zewnątrz dym tytoniowy, tak aby jego nadmiar nie przeszkadzał osobom...

24.08.2012

Czy butle do gaśnic podlegają przeglądom UDT?

BHP

Dozorowi technicznemu podlegają zbiorniki przenośne, zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem, o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do...

22.08.2012

Piwo bezalkoholowe w Sądzie Najwyższym

BHP

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2000 r., I PKN 589/99 nie można zarzucić pracownikowi ani spożywania alkoholu w czasie pracy, ani jej wykonywania w stanie nietrzeźwości po...

02.08.2012