BHP to wciąż fikcja w polskich firmach

BHP

Polskie firmy na bezpieczeństwo i ochronę pracy przeznaczają na jednego pracownika 25 eurocentów, natomiast w krajach rozwiniętych jest to 20-25 euro.

24.07.2012

Szkolenia bhp pod lupą inspekcji pracy

BHP

Prawidłowe przygotowanie do pracy jest problemem kluczowym, decydującym często o zdrowiu i życiu pracowników, o czym świadczą czarne statystyki wypadków przy pracy.

17.07.2012

Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy

BHP

Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W większych firmach, zatrudniających powyżej 100 pracowników, z nałożonych wymagań w zakresie...

11.07.2012

Pracodawca ma obowiązek zorganizować szatnie

BHP

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 29 czerwca br., I OSK 108/12 zapewnienie szatni dla zachowania przepisów o bhp to obowiązek pracodawcy. Gdyby inspektor pracy w nakazie...

10.07.2012

Odbiór i rozruch instalacji hydrantowej

BHP

Prawo budowlane nie określa celu badań i sprawdzeń instalacji technicznych, zgodnie jednak z logiką celem tym jest zapewnienie m.in.: wymaganego stopnia bezpieczeństwa funkcjonowania oraz spełnienie...

09.07.2012