Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2005 r. zawierało wykaz stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach. Natomiast nowe rozporządzenie z 2012 r. ustala wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (inny zakres przedmiotowy). Załączniki do rozporządzeń zawierają wykazy szczepień związanych odpowiednio ze stanowiskiem pracy lub rodzajem czynności zawodowych. Nowe rozporządzenie ma szerszy zakres podmiotowy, bowiem poza pracownikami (w rozumieniu kodeksu pracy, czyli osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę) dotyczy także funkcjonariuszy (np. Policji, BOR) i żołnierzy. Poszerzenie zakresu podmiotowego rozporządzenia z 2012 r. o służby mundurowe związane jest m.in. z ich obecnie powszechnymi wyjazdami na misje zagraniczne i występującymi tam zagrożeniami patogenami chorobotwórczymi. Nowe rozporządzenie jest obszerniejsze niż poprzednie i poza poszerzeniem treści z uwagi na szerszy zakres podmiotowy zawiera „bogatszy” wykaz zalecanych rodzajów szczepionek.