W piątek, w ramach uroczystości z okazji przypadającej 4 grudnia Barbórki, podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu. Budynek o powierzchni ok. 1,8 tys. m kw. ma być gotowy na przełomie 2013 i 2014 r.
Pogotowia specjalistyczne CSRG są jednym z narzędzi, dzięki którym stacja wykonuje swoje statutowe zadania. Ich ratownicy dysponują umiejętnościami i sprzętem, pozwalającymi na wspieranie kopalń w sytuacjach, kiedy nie wystarczają ich własne środki.
Pogotowie górniczo-techniczne wykonuje specjalistyczne prace podczas akcji po zawałach i tąpnięciach. Pogotowie przeciwpożarowe bierze udział w bezpośrednim zwalczaniu podziemnych pożarów lub izoluje zagrożone wyrobiska. Pogotowie wodne usuwa skutki wdarć wody do kopalń. Pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczych prowadzi prace awaryjne w szybach kopalń.
Jest jeszcze pogotowie pomiarowe (do wykonywania pomiarów stanu powietrza kopalnianego i gazów pożarowych podczas akcji ratowniczych) oraz pogotowie do tzw. inertyzacji powietrza kopalnianego, czyli zapobiegania wybuchom gazów pożarowych poprzez ich neutralizację gazami obojętnymi.
W nowym budynku na parterze będą garażować specjalistyczne wozy, na piętrze będą pomieszczenia dla ratowników oraz zaplecze szkoleniowe i techniczne.
W CSRG pracuje ok. stu ratowników, a w całym systemie ratownictwa górniczego w kopalniach węgla kamiennego jest ich ponad 5,8 tys. Bytomska stacja zabezpiecza 32 czynne kopalnie węgla kamiennego, trzy kopalnie soli oraz 40 innych jednostek (wśród nich kopalnie zabytkowe czy kopalnię doświadczalną), gdzie także muszą być zastępy ratownicze.
Ratownicy górniczy prowadzą działalność interwencyjną, pomagając górnikom i kopalniom zagrożonym podziemnymi pożarami, wybuchami gazów i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, zawałami skał i tąpaniami, gwałtownymi wdarciami wody do wyrobisk górniczych. Usuwają skutki takich zdarzeń i przywracają bezpieczne warunki pracy, ale także zajmują się prewencją, służącą zapobieganiu niebezpieczeństwom. Specjaliści z CSRG m.in. opracowują technologie i ekspertyzy w zakresie budowy tam pożarowych, izolacji i wzmacniania górotworu. Prowadzą też szkolenia w kopalniach.
Podczas piątkowych obchodów Barbórki w CSRG zasłużeni pracownicy otrzymali medale i odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie górnicze. Uczczono też pamięć zmarłych ratowników górniczych i górników, składając kwiaty przed znajdującym się przed siedzibą bytomskiej stacji obeliskiem.