Pracownicy i pracodawcy nie przestrzegają przepisów BHP

BHP

Wyniki badań Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazują, że mimo iż liczba wypadków w pracy maleje, statystyki wciąż są alarmujące. Aż 67 proc. zatrudnionych Polaków stwierdza, że charakter ich pracy wiąże...

01.12.2014

RPO walczy o chorobowe dla byłych żołnierzy

Byli żołnierze zawodowi po przejściu do cywila nie mają prawa do zasiłku chorobowego oraz wypadkowego. A to za sprawą tego, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie płaci za nich składek z tego tytułu...

01.12.2014

Od dziś szybciej założysz własną firmę

1 grudnia 2014 wchodzi w życierewolucyjna zmiana w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacjapozwoli m.in. na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, którzy rozpoczynają...

01.12.2014

MPiPS: trzeba wyrównywać szanse na rynku pracy

HR

W 2035 roku na jedną osobę w wieku 65+ będą przypadały zaledwie 2,2 osoby w wieku produkcyjnym, obecnie relacja ta wynosi 1 do 3,7. Starzenie się społeczeństwa to wyzwanie, przed którym teraz stoimy.

01.12.2014

Szkolenia pomogą w legalnym zatrudnianiu cudzoziemców

Szkolenia cudzoziemców i pracodawców w zakresie procedur zatrudnienia i przeciwdziałania dyskryminacji obcokrajowców w miejscu pracy - to cel najnowszej odsłony kampanii społecznej Bezpieczna praca w...

01.12.2014

GIP o bezpieczeństwie w budownictwie

BHP

Poszukiwaniu nowych metod uświadamiania pracownikom budownictwa i eliminowania zagrożeń wypadkowych poświęcone było posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w...

29.11.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski