Zatrudnienie wspierane osób niepełnosprawnych
\

Według danych GUS w drugim kwartale 2012 r. zatrudnionych było 506 tys. niepełnosprawnych, co stanowi zaledwie 14,9 proc. osób z tej grupy społecznej. Współczynnik ten jest jednym z najniższych w krajach Unii Europejskiej. Rozwiązaniem problemu niskiego poziomu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest idea zatrudnienia wspieranego.

Dlatego Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Carrefour Polska oraz Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” zdecydowali się podjąć ogólnopolską dyskusję, która ma na celu znalezienie skutecznych rozwiązań problemów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz możliwości współdziałania w tej dziedzinie. Zatrudnienie wspierane to metoda współpracy z osobami niepełnosprawnymi oraz innymi grupami zagrożonymi wykluczeniem, polegająca na ułatwianiu im dostępu do płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy i pomagająca utrzymać miejsce pracy. W 2010 r. w ramach zatrudnienia wspieranego Carrefour podjął współpracę ze Stowarzyszeniem EKON. Dzięki tej metodzie w ciągu dwóch lat stworzono w sklepach Carrefour ok. 500 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Więcej: www.hrstandard.pl/2012/10/24/zatrudnienie-wspierane-szansa-na-prace-dla-osob-niepelnosprawnych/

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 24 października 2012 r.

Data publikacji: 24 października 2012 r.