Młodzi bezrobotni najczęściej korzystali z bonów

Z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i polityki Społecznej wynika, żedo końca marca br.ponad 45 tys. osób do 30. roku życia skorzystało z bonów stażowych, szkoleniowych, na zasiedlenie oraz na...

12.05.2016

Więcej osób z pomostówkami?

BHP

Jak donosi Rzeczpospolita, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, skierowała do Rady Dialogu Społecznego pismo z propozycją zmian w ustawie o emeryturach pomostowych. Ma ona rozwiązać...

11.05.2016

Co siódmy Polak myśli o wyjeździe z kraju

Z najnowszego raportu firmy Work Service pt. Migracje zarobkowe Polaków wynika, żeokoło 4 mln Polaków rozważa emigrację za pracą na Zachód, a blisko 1,5 mln jest na to gotowych. Teraz są gotowi do...

11.05.2016

Firmy sprawdzą legalność sporu

Jeszcze przed ogłoszeniem strajku pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy przedstawiane przez załogę żądania są zgodne z prawem, a sąd w ciągu 7 dni wyda postanowienie w tej sprawie to jedno z głównych...

11.05.2016