Zakresem regulacji objęto rodzaj, zakres i częstotliwość badań - w zależności od rodzaju pełnionej służby (m.in. w służbie kryminalnej, śledczej i prewencyjnej, a także w jednostkach lub komórkach antyterrorystycznych i minersko-pirotechnicznych) oraz wieku policjanta. Przykładowo, policjanci służby kryminalnej, którzy nie ukończyli 40 roku życia, co trzy lata mieliby przechodzić badania: lekarskie (u lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny pracy, okulisty, laryngologa, neurologa i kardiologa), laboratoryjne (morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, bilirubina) oraz diagnostyczne (RTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe, spirometria, audiogram). Projekt ustala ponadto wzory skierowania na badania i orzeczenia lekarskiego.
Jak wynika z uzasadnienia projektu, rozporządzenie wypełnia lukę w regulacjach dotyczących okresowych i kontrolnych badań policjantów. Wydanie aktu prawa powszechnie obowiązującego jest konieczne, jeśli wziąć pod uwagę, że badania mają na celu ograniczenie zachorowalności oraz zapobieganie chorobom zawodowym w ponad stutysięcznej formacji.