Plan operacyjno-ratowniczy

BHP

W Polsce działa ponad 360 zakładw o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Są to w szczeglności zakłady branży paliwowej i posiadające substancje toksyczne. Oprcz rygorw...

30.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski